Tài chính

SHB muốn chào bán gần 540 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cp, mục tiêu lợi nhuận 2021 tăng tới 87%

08:36 | 22/04/2021

Chia sẻ

SHB sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 26.674 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 và 2020 và chào bán gần 540 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
SHB muốn chào bán gần 540 triệu cổ phiếu với giá 12.800 đồng/cp, kế hoạch tăng tưởng lãi tối đa 87% trong năm 2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. (Ảnh minh họa: SHB).

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, trong quý II, SHB sẽ chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nâng vốn lên gần 19.261 tỷ đồng.

Tiếp tục, dự kiến trong quý III, ngân hàng sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%, qua đó tăng vốn lên hơn 21.282 tỷ đồng.

Ngoài ra, SHB cũng dự định cháo bán gần 540 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 100:28) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.500 đồng/cp, thấp hơn 54% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB.

Số cổ phần phát hành cho cổ động hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến cũng trong quý III năm nay hoặc cho đến khi SHB hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng tối đa lên hơn 26.674 tỷ đồng, tăng 52,3% so với hiện tại.

Với số vốn tăng thêm, SHB dự kiến chi 500 tỷ đồng đầu tư hệ thống công nghệ, cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới hoạt động; số tiền còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

Nếu việc chào bán cổ phiếu ra công chúng hoàn thành trong quý III, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB mục tiêu đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2020.

Tuy nhiên, nếu việc chào bán hoàn thành trong quý IV, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay ước đạt 5.828 tỷ đồng, tức tăng 78% so với năm trước.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2021 ước đạt 460.214 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng ước tăng 14% lên 361.003 tỷ đồng. Quy mô huy động vốn ước tăng 15% lên 388.549 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu kiểm soát dưới 2%.

Với kết quả kinh doanh trên, SHB dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%.

SHB muốn chào bán gần 540 triệu cổ phiếu với giá 12.800 đồng/cp, kế hoạch tăng tưởng lãi tối đa 87% trong năm 2021 - Ảnh 2.

Kế hoạch một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2021. (Ảnh: Tài liệu họp SHB).

Lê Huy