Tài chính

SHB muốn chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, dự kiến chào bán tối đa 20% vốn cho cổ đông chiến lược

15:33 | 19/04/2021

Chia sẻ

SHB dự kiến chia ra làm nhiều đợt phát hành. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 - 5 năm.
SHB muốn chào bán 500 triệu USD trái phiếu quốc tế - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. (Ảnh minh họa: SHB).

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ trình cổ đông phương án chào bán và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, SHB có kế hoạch huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN (Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Hai loại hình trái phiếu được chào bán là trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).

Lãi suất cụ thể sẽ được SHB quyết định sau, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Việc phát hành dự kiến được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 - 5 năm.

SHB cho biết mục đích khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của ngân hàng trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng của ngân hàng.

Bên cạnh đó, HĐQT ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tối đa ở mức 20%; đồng thời, chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10%.

Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm và lựa chọn đối tác là 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Lê Huy