Tài chính

Nam A Bank thoái vốn tại AMC, vẫn muốn mua công ty tài chính

11:29 | 29/04/2021

Chia sẻ

Năm 2021, Nam A Bank dự kiến giảm mức vốn góp tại AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11%, tăng vốn điều lệ lên 8.564 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ.

Ngày 29/4, Nam A Bank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Đà Lạt.

Nam A Bank thoái vốn tại AMC, vẫn muốn mua công ty tài chính - Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội cổ đông Nam A Bank. (Ảnh: Nam A Bank).

ĐHĐCĐ Nam A Bank đã thông qua các kế hoạch kinh doanh quan trọng trong năm 2021 với tổng tài sản đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2020, huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 122.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.400 tỷ đồng,…

Nam A Bank xác định số hóa tiếp tục là chiến lược mũi nhọn trong mọi hoạt động ngân hàng. Nam A Bank sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt cho khách hàng.

Đại hội cũng đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ với mức chia cổ tức là 14,68%. Đồng thời, thông qua việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn tiếp theo lên 8.564 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ. 

Nam A Bank thoái vốn tại AMC, vẫn muốn mua công ty tài chính - Ảnh 2.

Nam A Bank dự chia cổ tức bằng cổ phiếu. (Ảnh: Nam A Bank).

Trước đó, vào tháng 10/2020, Nam A Bank đã chính thức giao dịch trên UPCoM và ngân hàng cho biết đã gửi hồ sơ xin niêm yết đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và đang chờ ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Việc quyết định sàn giao dịch nào (HNX/HOSE) cũng như thời gian sẽ do HĐQT quyết định.

Tại đại hội, HĐQT đã trình cổ đông thông qua tờ trình giảm mức vốn góp của Nam Á Bank tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Đối với việc mua cổ phần tại công ty tài chính khác, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 nên trong năm 2020 ngân hàng chưa thể triển khai. HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp…

Diệp Bình