|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

SHB lãi hơn 9.200 tỷ trong năm 2023, CIR thấp nhất hệ thống

13:23 | 31/01/2024
Chia sẻ
SHB ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong quý IV nhưng tính trên cả năm 2023, lợi nhuận của ngân hàng lại giảm hơn 4%, đạt hơn 9.200 tỷ trước thuế.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) đã công bố báo cáo tài chính quý IV với lãi trước thuế 735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 579 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. 

Trong quý IV/2023, SHB ghi nhận tăng trưởng ở cả thu nhập lãi thuần lẫn thu ngoài lãi. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 24,2%, đạt 5.356 tỷ đồng nhờ thu nhập từ lãi tăng 39%, trong khi đà tăng của chi phí lãi đã chậm lại.

Thu nhập ngoài lãi tăng 24,9% lên 452 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào khoản lợi nhuận đột biến 283 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước 180%. Ngoài ra, mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận kết quả tích cực hơn so với quý IV/2022.

Ở chiều ngược lại, hoạt động góp vốn, mua cổ phần đã khiến SHB lỗ 44 tỷ đồng trong quý IV/2023, so với khoản lãi 2 tỷ đồng vào năm ngoái.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng tăng 24,2% lên 5.808 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động giảm nhẹ giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lên mức 4.616 tỷ đồng, cao hơn 35,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng cao đã khiến lợi nhuận trước thuế của SHB chỉ tăng 12,3% so với cùng kỳ, đạt 735 tỷ đồng. 

 

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 9.244 tỷ đồng, giảm 4,6%, lợi nhuận sau thuế ở mức 7.470 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch màĐại hội đồng cổ đông giao (hơn 10.600 tỷ đồng). Lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí dự phòng cả năm tăng hơn 40%  lên hơn 7.411 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của SHB. 

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SHB ở mức 630.400 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ghi nhận số dư 438.500 tỷ đồng, tăng 13,7%. Vốn điều lệ đạt 36.194 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất hệ thống. 

Trong năm 2023, SHB đã tăng cường hoạt động cho vay với các tổ chức kinh tế (chiếm 81,67% dư nợ vào cuối năm) trong khi giảm dư nợ cho vay đối với cá nhân (chiếm 18,33% dư nợ). Lĩnh vực SHB cho vay nhiều nhất là bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (28,23% dư nợ); hoạt động kinh doanh bất động sản (16,71%) và xây dựng (15,9%).

Nhờ quản trị tốt chi phí, chỉ số CIR của SHB chỉ ở mức 23%, thấp nhất hệ thống trong nhiều quý liên tiếp. 

Một số chỉ tiêu tài chính của SHB.

Vào cuối năm 2023, số dư nợ xấu của ngân hàng ở mức 12.483 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm nhưng đã giảm so với kết quả 13.484 tỷ đồng vào cuối quý III. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,85%, tương đương với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 77%, cải thiện đáng kể so với cuối năm 2022 và quý liền trước.

Vào cuối năm 2023, số nhân viên của SHB và các công ty con là 6.246 người, cùng với 2.181 nhân viên của công ty tài chính SHB Finance (đã bán 50% vốn cho đối tác Thái Lan vào quý II/2023 và trở thành công ty liên kết). Chi phí bình quân của nhân viên tăng 5,7% lên 27,2 triệu đồng/người/tháng. 

Minh Quang