Tài chính

Sau quí I hạn chế, ngân hàng dự kiến sẽ tăng cường phát hành trái phiếu để tăng vốn dài hạn

11:22 | 21/05/2020

Chia sẻ

MSB cho rằng trong các quí tiếp theo các ngân hàng dự kiến sẽ tăng cường phát hành trái phiếu do nhu cầu tăng vốn huy động kì hạn dài, cải thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, nhất là các NHTM thuộc sở hữu của nhà nước để tuân thủ qui định mới của NHNN.

63 doanh nghiệp phát hành hơn 47.000 tỉ đồng trong quí I

Theo Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp quí I/2020 của CTCP Chứng khoán MB (MBS), dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều thử thách, vì vậy hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng tăng trưởng chỉ khiêm tốn, chỉ tăng 4% so với cùng kì năm 2019.

Ngân hàng có thể tăng cường phát hành trái phiếu trong các quí tới - Ảnh 1.

Trong quí I, có 63 doanh nghiệp phát hành 47.102 tỉ đồng trái phiếu trong tổng số 63.914 tỉ đồng được chào bán, đạt tỉ lệ phát hành 73%.

Kì hạn trung bình của các trái phiếu phát hành là 3,7 năm, thấp hơn so với mức bình quân năm 2019 là 4,08 năm. Mặt bằng lãi suất suất bình quân khoảng 10,1%/năm. 

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát hành tới 29.857 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 63% lượng trái phiếu phát hành trong quí. Mặt bằng lãi suất bình quân của trái phiếu từ nhóm này cũng cao nhất, 10,7%/năm.

MBS cho biết một lí do để các doanh nghiệp nhóm này tăng cường phát hành trái phiếu là do qui định mới của NHNN đã siết chặt kênh vay vốn qua ngân hàng cho mục đích kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, trong giai đoạn dịch bệnh, các ngân hàng càng phải tăng cường kiểm soát hồ sơ vay vốn chặt chẽ nhằm hạn chế nợ xấu, các doanh nghiệp bất động sản muốn cơ cấu nợ cũng sẽ tìm đến kênh trái phiếu.

Chỉ hai ngân hàng huy động thành công 940 tỉ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

Trong khi năm 2019 nhóm ngân hàng phát hành tới 37% lượng trái phiếu trên thị trường, thì trong quí I năm 2020 mới chỉ có vỏn vẹn hai ngân hàng là TPBank và ACB huy động thành công 940 tỉ đồng qua kênh này, chiếm hơn 2% lượng trái phiếu được phát hành.

Trái phiếu nhóm ngân hàng có kì hạn trung bình dài nhất là 7,7 năm, gấp đôi so với kì hạn bình quân cả thị trường trong khi lãi suất trung bình là 9,3%, thấp hơn so với bình quân.

Theo MBS, trong các quí tiếp theo các ngân hàng dự kiến sẽ tăng cường phát hành trái phiếu do nhu cầu tăng vốn huy động kì hạn dài, cải thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nhất là các NHTM thuộc sở hữu của nhà nước để tuân thủ qui định mới của NHNN.

Trái phiếu của các công ty chứng khoán như thường lệ vẫn có kì hạn ngắn và lãi suất tương đối thấp, chủ yếu để phục vụ mục đích cho vay margin. Kì hạn bình quân trái phiếu phát hành bởi nhóm này là 2 năm và lãi suất 8,6%, thấp hơn 1,5% so với lãi suất bình quân.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới sửa đổi, bổ sung cho nghị định 163 qui định về việc phát hành TPDN.

Theo dự thảo, một số qui định mới sẽ kiểm soát việc phát hành TPDN như: các tổ chức phát hành cần có thời gian hoạt động tối thiểu một năm, báo cáo tài chính năm liền kề trước phải được kiểm toán, thanh toán đầy đủ gốc và lãi các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước khi phát hành, dư nợ TPDN phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quí gần nhất.

Ngoài ra, dự thảo cũng qui định các đợt phát hành TPDN phải cách nhau tối thiểu 6 tháng.

Thu Hoài