|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VietinBank dự kiến phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2020

08:19 | 05/05/2020
Chia sẻ
Lượng trái phiếu này bao gồm 5.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm và 5.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 8 năm. VietinBank dự kiến phân phối thành hai đợt, diễn ra từ quí II đến quí IV/2020.
VietinBank dự kiến phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 với tổng khối lượng phát hành 10.000 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm 5.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm và 5.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 8 năm.

Trái phiếu dự kiến phân phối thành hai đợt. Đợt phát hành thứ hai chỉ được thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trường hợp đợt phát hành thứ nhất chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần chưa bán hết sẽ được chuyển sang đợt phát hành sau.

Cụ thể, đợt 1 sẽ diễn ra trong quí II hoặc quí III/2020 với khối lượng phát hành theo mệnh giá là 7.000 tỉ đồng, bao gồm 3.500 tỉ đồng trái phiếu 8 năm và 3.500 tỉ đồng trái phiếu 10 năm. Đợt hai sẽ diễn ra trong quí III hoặc quí IV/2020 với khối lượng phát hành là 3.000 tỉ đồng, bao gồm 1.500 tỉ đồng trái phiếu 8 năm và 1.500 tỉ đồng trái phiếu 10 năm

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn được điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo qui định của pháp luật.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngài. Đối tượng mua trái phiếu do VietinBank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,9%/năm (với trái phiếu kì hạn 8 năm) và 1%/năm (với trái phiếu kì hạn 10 năm).

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kì hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank được công bố vào ngày xác định lãi suất.

Lãi suất trái phiếu được trả sau hàng năm vào mỗi ngày tròn năm so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành cho đến khi đáo hạn. Gốc trái phiếu được trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.

VietinBank cho biết số tiền thu được từ phát hành trái phiếu năm 2020 sẽ được ngân hàng sử dụng tăng qui mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như:  sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng… 

Việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được VietinBank lấy từ tiền lãi thu được từ các lĩnh vực mà ngân hàng dự kiến giải ngân và các nguồn thu hợp pháp khác với điều kiện việc thanh toán không dẫn tới kết quả kinh doanh trong năm của Vietinbank bị lỗ.

Với việc thanh toán gốc trái phiếu, VietinBank sẽ sử dụng nguồn tiền huy động vốn từ nền kinh tế và lợi nhuận kinh doanh để thanh toán gốc trái phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc mua lại trước trái phiếu.


Quốc Thụy