|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

SAM Holdings lên mục tiêu 210 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2022

14:56 | 07/04/2022
Chia sẻ
Mức cổ tức SAM Holdings dự kiến chi trả cho năm 2022 là 5% bằng cổ phiếu.

Theo dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, CTCP Sam Holdings (Mã: SAM) lên kế hoạch đạt tổng doanh thu là 2.855,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu đạt 2.372 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2021 và doanh thu tài chính mục tiêu đạt 483 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 210 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2021. Mức cổ tức năm 2022 theo kế hoạch là 5%, hình thức chi trả là bằng cổ phiếu.

 Nguồn: SAM Holdings.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố thông tin về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 

Trước đó trong tháng 1, HĐQT của SAM Holdings thông qua phương án mua 36% vốn điều lệ của CTCP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP). MTIP là chủ đầu tư của dự án khu bến cảng Mỹ Thủy tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2019, gồm 10 bến cảng, đầu tư theo ba giai đoạn 2018 - 2036, với tổng vốn đầu tư 14.234 tỷ đồng, trong đó vốn góp 2.143 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của SAM Holdings đạt 1888,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 159 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,6% và tăng 57,4% so với năm 2020. 

Doanh thu giảm nhưng tăng mạnh về lợi nhuận là do trong năm doanh nghiệp có khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng đột biến, tăng từ 193 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng. Đồng thời phần lỗ trong công ty liên kết cũng giảm 64% về còn 30 tỷ đồng trong năm 2021.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 của doanh nghiệp đạt 441 đồng, tăng 30,8% so cới năm 2020. 

T.Đan