|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

SAM Holdings chuyển nhượng 80% vốn một công ty con cho Capella Quảng Nam

16:41 | 20/03/2023
Chia sẻ
SAM sẽ chuyển nhượng 20 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam

HĐQT CTCP SAM Holdings (Mã: SAM) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Đầu tư phát triển Nam Tây Nguyên sang CTCP Capella Quảng Nam với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn.

Cụ thể, SAM sẽ chuyển nhượng 20 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ Nam Tây Nguyên cho Capella Quảng Nam.

Sau chuyển nhượng, SAM vẫn là công ty mẹ của Nam Tây Nguyên do sở hữu gián tiếp qua Capella Quảng Nam. Sau khi cơ cấu, SAM sẽ chuyển đổi Nam Tây Nguyên thành Công ty TNHH MTV trực thuộc Capella Quảng Nam.

Cuối năm 2022, SAM có 7 công ty con và 6 công ty liên kết. Trong đó, SAM nắm giữ 93,93% vốn điều lệ tại Nam Tây Nguyên, nắm giữ 92,86% vốn tại Capella Quảng Nam với giá trị đầu tư lần lượt là 200 tỷ đồng, 650 tỷ đồng. Hai công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, SAM ghi nhận 2.109 tỷ đồng doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 7 tỷ đồng trong khi năm 2021 đạt gần 160 tỷ đồng.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của SAM.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 7.236 tỷ đồng giảm 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền của công ty là 335 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của SAM cuối năm 2022 là 1.395 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, chiếm 19% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu đạt 4.604 tỷ đồng bao gồm 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Chốt phiên 20/3, cổ phiếu SAM dừng tại 5.800 đồng/cp, giảm 10% so với thị giá đầu năm.

 Diễn biến giá cổ phiếu SAM từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh