Doanh nghiệp

SAM Holdings lãi 2 tỷ đồng trong quý II, tổng tài sản vượt 7.000 tỷ đồng

09:51 | 29/07/2021

Chia sẻ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ, SAM Holdings báo lãi sau thuế quý II giảm 35% xuống còn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty giảm đến 62%, còn 2 tỷ đồng.

CTCP SAM Holdings (Mã: SAM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 456 tỷ đồng.

Giá vốn tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 24 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong quý II là 5,3%, tăng 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Các chi phí (tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp) tăng khoảng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nên kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế của SAM Holdings giảm 35% xuống 4 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý II giảm so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các hoạt động sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ.

SAM Holdings báo lãi sau thuế quý II giảm 35% - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của SAM Holdings.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SAM Holdings đạt 899 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 29 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 38% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 10 tỷ đồng, tăng 73%.

Năm 2021, SAM Holdings đặt mục tiêu doanh thu 3.261 tỷ đồng, LNTT 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 27,5% mục tiêu doanh thu và khoảng 10% kế hoạch LNTT năm.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của SAM Holdings tăng khoảng 26% so với đầu năm, đạt 7.140 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 15% lên 1.724 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm gần 1/4 tổng tài sản. Khoản đầu tư tài chính dài hạn là 1.673 tỷ đồng, tăng 9%.

Tổng nợ phải trả của SAM Holdings là 2.686 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 1.230 tỷ đồng, tăng gần 96% so với đầu năm. Nợ vay chiếm khoảng 27% vốn chủ sở hữu tính ở thời điểm cuối quý II.

Tường Vy