|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Saigonbank đặt mục tiêu lãi 300 tỷ trước thuế, cao nhất trong 10 năm trở lại đây

21:25 | 06/04/2023
Chia sẻ
Trong năm 2023, Saigonbank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức khiếm tốn 6,9% so với năm trước với tổng quy mô dư nợ đạt 20.915 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm trước. Đây là con số lợi nhuận cao nhất của Saigonbank trong 10 năm trở lại đây.

Tổng tài sản năm 2023 đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Trong đó tổng dư nợ cho vay đạt 20.915 tỷ đồng, tăng 6,9%. Vốn huy động của ngân hàng đạt 24.750 tỷ đồng, tăng 6%. Thanh toán đối ngoại ở mức 330 triệu USD (tương đương khoảng 7.600 tỷ đồng).

 

Ngân hàng cũng đề ra 6 giải pháp lớn để thực hiện mục tiêu năm 2023: (1) tăng trưởng quy mô hoạt động, phát triển an toàn - bền vững; (2) chuyển đổi số hoạt động ngân hàng theo lộ trình phù hợp, làm nền tảng cung ứng đa dạng sản phẩm dịch vụ; (3) kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường xử lý thu hồi các khoản nợ tồn đọng; (4) nâng cao hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro; (5) quản trị nhân sự, thúc đẩy năng suất lao động; (6) nâng cao giá trị thương hiệu Saigonbank.

Ngân hàng cũng không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2022 và 2023.

Kết thúc năm 2022, Saigonbank lãi trước thuế hơn 237 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch cả năm, thanh toán đối ngoại 314,27 triệu USD. Tổng tài sản của ngân hàng đạt 27.698 tỷ đồng, tổng huy động đạt 23.321,7 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch đề ra.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng tăng 22,2% lên 398 tỷ đồng, do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 83% và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 32%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,97% lên 2,12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 153%.

 Một số chỉ tiêu tài chính của Saigonbank năm 2022. (Nguồn: PV tổng hợp từ BCTC).

Huyền Phương