|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

PVT

Cổ phiếu tâm điểm ngày 6/1: HPG, REE, DRC, TDH, PVT

Cổ phiếu tâm điểm ngày 6/1: HPG, REE, DRC, TDH, PVT

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm HPG, REE, DRC, TDH, PVT.
Chứng khoán -11:16 | 05/01/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 18/11: BVH, KBC, IJC, PVT, SJS

Cổ phiếu tâm điểm ngày 18/11: BVH, KBC, IJC, PVT, SJS

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BVH, KBC, IJC, PVT, SJS.
Chứng khoán -18:49 | 17/11/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/11: TCB, BVH, PVT

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/11: TCB, BVH, PVT

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm TCB, BVH, PVT.
Chứng khoán -19:45 | 04/11/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 30/8: VNM, NT2, PVT

Cổ phiếu tâm điểm ngày 30/8: VNM, NT2, PVT

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VNM, NT2 và PVT.
Chứng khoán -19:21 | 29/08/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/8: PVT, HDG, VCS

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/8: PVT, HDG, VCS

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVT, HDG, VCS.
Chứng khoán -19:23 | 12/08/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/7: PVT, ACV, DCM

Cổ phiếu tâm điểm ngày 31/7: PVT, ACV, DCM

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVT, ACV, DCM.
Chứng khoán -19:03 | 30/07/2019
PVTrans lãi 6 tháng vượt 9,4% kế hoạch cả năm

PVTrans lãi 6 tháng vượt 9,4% kế hoạch cả năm

Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đạt 4.074 tỉ đồng, tăng 5,1% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế đạt 437,8 tỉ đồng, tăng 10,4%.
Doanh nghiệp -11:33 | 26/07/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 10/7: PVS, PVT, DGW

Cổ phiếu tâm điểm ngày 10/7: PVS, PVT, DGW

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVS, PVT, DGW.
Chứng khoán -18:42 | 09/07/2019
Lãi trước thuế 6 tháng của PVTrans ước đạt 480 tỉ đồng

Lãi trước thuế 6 tháng của PVTrans ước đạt 480 tỉ đồng

6 tháng đầu năm, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 4.170,3 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 480,1 tỉ đồng, tương đương 196% kế hoạch 6 tháng.
Doanh nghiệp -11:15 | 08/07/2019
PVTrans nhận tàu chở dầu thô Apollo đã hoạt động 12 năm

PVTrans nhận tàu chở dầu thô Apollo đã hoạt động 12 năm

Theo VCSC, với tàu chở dầu này, PVTrans có thể thanh lý Athena năm 2020, qua đó giảm độ tuổi trung bình của đội tàu chở dầu thô từ 12 năm xuống 10 năm.
Doanh nghiệp -07:26 | 08/07/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: HDB, PVT, MWG, MPC

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: HDB, PVT, MWG, MPC

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm HDB, PVT, MWG, MPC.
Chứng khoán -16:53 | 26/05/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 22/3: DXG, PVT, VRE

Cổ phiếu tâm điểm ngày 22/3: DXG, PVT, VRE

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm DXG, PVT, VRE.
Chứng khoán -17:33 | 21/03/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 25/1: GTN, PVT, NGL

Cổ phiếu tâm điểm ngày 25/1: GTN, PVT, NGL

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm GTN, PVT, NLG.  
Chứng khoán -19:05 | 24/01/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/12: CTG, ACV, SKG, VIB, PVT

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/12: CTG, ACV, SKG, VIB, PVT

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm CTG, ACV, SKG, VIB, PVT.
Chứng khoán -09:34 | 16/12/2018
Cổ phiếu tâm điểm ngày 29/11: VNM, PVT, CTG, KBC

Cổ phiếu tâm điểm ngày 29/11: VNM, PVT, CTG, KBC

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVT, VNM, CTG, KBC.
Chứng khoán -21:07 | 28/11/2018
Xuất khẩu giảm liên tục nhưng vẫn có thặng dư thương mại, hỗ trợ ổn định tỷ giá
Dù xuất khẩu giảm liên tục so với cùng kỳ nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư, điều này góp phần đáng kể giúp tỷ giá ổn định.