|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVTrans báo lãi ròng quý I gấp đôi cùng kỳ

19:41 | 28/04/2021
Chia sẻ
Theo giải trình, lợi nhuận tăng do PVTrans đã hoàn nhập một số khoản trích trước của năm ngoái, đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí, và công ty thành viên thanh lý tài sản cố định trong kỳ.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã: PVT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần tăng 9% lên 1.716 tỷ đồng, trong đó, cả doanh thu dịch vụ cung cấp và doanh thu bán hàng đều tăng trưởng.

PVTrans báo lãi ròng quý I gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: M.H tổng hợp từ báo cáo

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của PVTrans tăng 14% lên 258 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng được cải thiện.

Tính toàn quý, PVTrans báo lãi 174 tỷ đồng sau thuế, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình, lợi nhuận tăng do công ty đã hoàn nhập một số khoản trích trước của năm ngoái, đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí, và công ty thành viên thanh lý tài sản cố định trong kỳ.

Hiện tại, doanh nghiệp chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Còn theo dự báo của Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 736 tỷ đồng. Nếu lấy mốc kế hoạch này, công ty đã thực hiện khoảng 18% kế hoạch dự phóng năm của VCBS.

Cuối quý I, tổng tài sản của PVTrans hơn 11.379 tỷ đồng, tăng 290 tỷ đồng so với đầu năm phần lớn do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng. Tiền và các khoản tiền gửi có kỳ hạn đã giảm 7%, trữ ở mức 3.094 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản.

Cuối quý, nợ phải trả của công ty đã tăng hơn 115 tỷ đồng lên gần 4.926 tỷ, trong đó tổng nợ đi vay hoàn toàn từ các ngân hàng, ghi nhận hơn 2.810 tỷ đồng, phần lớn là nợ dài hạn. 

Theo thuyết minh, doanh nghiệp ghi nhận gần 98 tỷ đồng nợ xấu, phần lớn đến CTCP Vận tải Biển Anh Vũ.

Tính đến hết quý I, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVTrans hơn 1.012 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, do các yếu tố về địa chính trị, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, COVID-19,... sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào nguy cơ suy thoái và nhu cầu dầu thô sụt giảm, thị trường vận tải biển dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2021.

Trong đó, với riêng mảng vận tải biển nội địa, các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là đối tác lớn của PVTrans như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) , Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) dự kiến sẽ giảm công suất hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu tiêu thụ giảm. 

Bên cạnh đó, chính sách tiết giảm chi phí dẫn đến giảm nhu cầu vận chuyển, kéo theo sự sụt giảm của nguồn hàng trong nước.