|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVOIL lãi đột biến quý IV, lỗ ròng cả năm giảm còn 124 tỷ đồng

21:39 | 27/01/2021
Chia sẻ
Dù ghi nhận lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ nhưng PVOIL vẫn lỗ 124 tỷ đồng trong cả năm 2020.
Lợi nhuận quý IV của PV OIL gấp hơn 5 lần cùng kỳ nhưng không thể bù lỗ cả năm 2020 - Ảnh 1.

Lợi nhuận quý IV của PVOIL gấp 5 lần cùng kỳ nhưng không thể bù lỗ cả năm. (Ảnh: Minh Hằng).

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL - Mã: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 9.091 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ quý IV/2019. 

Do giá dầu Brent bình quân quý IV giảm 33%, giá vốn của PVOIL đã giảm 58% so với cùng kỳ giúp lãi gộp giảm 1% còn 621 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện ở mức 7% so với 3% cùng kỳ.

Các chi phí hoạt động được tiết giảm cùng với khoản lợi nhuận khác ghi nhận 70 tỷ đồng so với 11 tỷ đồng cùng kỳ đã giúp công ty ghi nhận mức lãi sau thuế 190 tỷ đồng, tăng 459%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 142 tỷ đồng, tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận quý IV của PV OIL gấp hơn 5 lần cùng kỳ nhưng không thể bù lỗ cả năm 2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của PVOIL.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PVOIL giảm 37% xuống 50.010 tỷ đồng; lỗ ròng 177 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 325 tỷ đồng. Trong đó riêng công ty mẹ lỗ 124 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2020 là 899 tỷ đồng.

Năm 2020, PVOIL đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 52.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 376 tỷ đồng. Như vậy doanh nghiệp này mới thực hiện được 96% kế hoạch doanh thu.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản của PVOIL xấp xỉ 22.050 tỷ đồng, giảm hơn 4.400 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Khoản mục tiền và tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng đã tăng thêm 1.100 tỷ đồng lên 9.455 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản.

Tổng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho hơn 6.727 tỷ đồng, giảm 42% và chiếm 30% tổng tài sản. Công ty có hơn 905 tỷ đồng nợ xấu tính tới hết năm 2020, với mức có thể thu hồi khoảng 68 tỷ đồng.

Hết năm 2020, tổng nợ phải trả của PVOIL hơn 11.483 tỷ đồng, giảm 27% so với cuối năm 2019. Trong đó tổng nợ đi vay ghi nhận hơn 4.095 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn, giảm 16% và chiếm 36% nợ phải trả của công ty.

Minh Hằng

Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.