|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Tổng Giám đốc Vietcombank

16:47 | 31/01/2023
Chia sẻ
Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngân hàng. Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành thêm 2,7 tỷ cổ phiếu.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Ảnh: Vietcombank).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra vào ngày 30/1 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) quyết địnhbầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Tùng là Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Tổng hợp Paris Dauphine, Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương. Hiện ông làPhó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành của Vietcombank.

Đồng thời, Đại đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

Theo đó, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa gần 2,77 tỷ cổ phiếu, tương đương tăng vốn điều lệ thêm tối đa 58,4%. Vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng là 47.325 tỷ đồng, mức vốn tối đa nếu phát hành thành công của ngân hàng là 75.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành cũng được ngân hàng điều chỉnh dự kiến trong năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank như vào một số lĩnh vực: đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ; xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới; đầu tư cho quá trình chuyển đổi số; mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn; đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém;...

Diệp Bình