|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ocean Group (OGC) lỗ ròng 14 tỷ đồng quý II

14:53 | 04/08/2022
Chia sẻ
Sau 6 tháng đầu năm, Ocean Group mới đạt 27% kế hoạch doanh thu và cách khá xa mục tiêu lợi nhuận khi lỗ sau thuế 6 tháng 59 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã: OGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 154 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ghi nhận khoảng 103 tỷ đồng, tăng 20% nên biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 33% so với 28% cùng kỳ năm ngoái.  

Bên cạnh đó, OCG ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 4,4 tỷ đồng so với mức 58,7 tỷ đồng cùng kỳ. Công ty giải trình chủ yếu là do quý II/2021 ghi nhận các khoản công nợ phải trả Công ty Tài Chính Cổ phần Điện lực sau khi có phán quyết của toà án nhân dân có thẩm quyền về tranh chấp giữa hai bên liên quan giao dịch đặt mua cổ phần OCH phát sinh từ năm 2014.

Trong kỳ, các chi phí bào mòn lợi nhuận gộp nên OGC ghi nhận khoản lỗ sau thuế 21 tỷ đồng, so với mức lãi 42 tỷ đồng quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 14 tỷ.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 257 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ nhưng lỗ sau thuế 59 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 16 tỷ đồng. Lỗ ròng 6 tháng gần 36 tỷ.

Trong năm nay, OGC đặt chỉ tiêu đạt 937 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đã đạt 27% kế hoạch doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty giảm nhẹ gần 2% so với đầu kỳ, đạt khoảng 2.881 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 236 tỷ đồng. Ngoài ra, OGC có 318,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước. 

Cuối kỳ, OGC có 6,5 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 151 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Tổng nợ vay chỉ chiếm 5% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Quý II vừa qua, OGC phải trả 4,2 tỷ đồng lãi vay.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 956 tỷ đồng, lỗ sau thuế chưa phân phối là 2.725 tỷ đồng tính tới 30/6. 

Duy Anh