Doanh nghiệp

Ocean Group, dự phòng phải thu khó đòi tăng lên gần 3.990 tỉ đồng

08:45 | 08/11/2018

Chia sẻ

Trong quý III, Ocean Group đạt doanh thu thuần 530 tỉ đồng, lãi sau thuế 66 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 10% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Quý III, CTCP Tập đoàn Đại dương (Ocean Group – Mã: OGC) đạt doanh thu thuần 530 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp 53%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 13% lên trên 43 tỉ đồng, đáng chú phí riêng chi phí lãi vay giảm 78% còn 7,5 tỉ đồng ngược lại trích lập dự phòng các khoản đầu tư 35,5 tỉ đồng. Lãi trong liên doanh liên kết giảm 78% còn 2,7 tỉ đồng do đầu năm công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Chứng khoán Đại Dương. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với quý III năm ngoái cùng với tăng doanh thu, lần lượt ở mức 82 tỉ đồng và 63 tỉ đồng.

Ocean Group lãi 66 tỉ đồng sau thuế, tăng trưởng 12%. Lũy kế 9 tháng, công ty đạt tổng doanh thu 958 tỉ đồng và lãi sau thuế 56 tỉ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 227 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng giá trị tài sản của Ocean Group đạt 4.948 tỉ đồng, giảm gần 8% so với đầu năm. Trong đó tiền mặt và tiền gửi còn 415 tỉ đồng, phải thu về cho vay ngắn hạn 1.517 tỉ đồng, phải thu ngắn hạn khác tăng 19% so với đầu năm lên 3.098 tỉ đồng do chuyển phải thu của ông Hà Trọng Nam (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT công ty) gần 500 tỉ đồng từ dài hạn sang. Giá trị dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cuối kỳ lên tới 3.989 tỉ đồng, tăng hơn 570 tỉ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối kỳ 4.065 tỉ đồng, gấp 4,6 lần vốn chủ sở hữu, trong đó giá trị vay nợ ngắn dài hạn còn 941 tỉ đồng, giảm 28% so với đầu năm. Ocean Group lỗ lũy kế 2.859 tỉ đồng, tương đương hơn 95% vốn điều lệ.

Xem thêm

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN