|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

NT2 đính chính lãi sau thuế quý IV/2022 tăng gấp gần 28 lần số đã công bố

11:59 | 07/03/2023
Chia sẻ
Sau khi đính chính, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của NT2 đạt 883 tỷ đồng tăng 65% so với năm trước.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố văn bản đính chính một số chỉ tiêu trong BCTC quý IV/2022. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận 160 tỷ đồng, tăng thêm 154 tỷ so với báo cáo trước đó (gần 6 tỷ). So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tăng 32%.

Trong các chỉ tiêu, doanh thu và giá vốn không có biến động nhiều. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi từ 82 tỷ đồng ở BCTC công bố trước đó thành âm 116 tỷ đồng ở báo cáo đính chính. Chính khoản thay đổi này khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty tăng đột biến.

Theo BCTC đính chính, luỹ kế cả năm 2022, doanh thu của NT2 là 8.788 tăng 43%, lợi nhuận sau thuế là 883 tỷ đồng tăng 65% so với năm 2021. Như vậy, công ty vượt 8% mục tiêu doanh thu, vượt 89% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp BCTC của NT2.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 của NT2 đạt 7.444 tỷ đồng tăng 159 tỷ đồng so với BCTC công bố trước đó (7.285 tỷ đồng).

Thay đổi lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản dự phòng phải thu khó đòi của công ty giảm từ 240 tỷ đồng xuống 41 tỷ đồng. Đây là khoản trích lập đối với các khoản nợ phải thu tiền điện của Công ty Mua bán điện (EPTC) theo quy định tại hợp đồng ngày 6/7/2012 giữa NT2 và EPTC và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

Theo BCTC đính chính, EPTC đang nợ NT2 hơn 80 tỷ đồng tiền bán điện và tiền lãi phạt trả chậm. Song, giá trị có thể thu hồi khoảng 39 tỷ đồng nên công ty phải trích lập dự phòng 41 tỷ đồng.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của NT2.

Cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của NT2 đạt 4.614 tỷ đồng bao gồm 1.554 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.