|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu bán điện của NT2 ước đạt gần 7.300 tỷ đồng 10 tháng

15:37 | 23/11/2022
Chia sẻ
Tháng 10, NT2 có doanh thu bán điện đạt 406 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) mới đây đã thông tin đến cổ đông về kết quả kinh doanh tháng 10/2022 và kế hoạch tháng 11/2022.

Trong tháng 10, NT2 ước tính sản lượng điện 230 triệu kWh và doanh thu bán điện 406 tỷ đồng, cùng gấp 5,6 lần so với kế hoạch tháng đề ra. So với tháng 10/2021, công ty có doanh thu bán điện giảm 22% và sản lượng điện giảm 12%. Giá khí bình quân thực tế trong tháng 10 là 9 USD/1 triệu BTU.

Theo báo cáo tài chính quý III/2022, lũy kế 9 tháng đầu năm, NT2 ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động bán điện đạt 6.863 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 724 tỷ đồng. Như vậy cộng gộp đến hết tháng 10, NT2 ước tính đạt 7.269 tỷ đồng doanh thu.

Tháng 11, sản lượng điện theo kế hoạch của công ty đề ra là 423 triệu kWh và tính đến ngày 16/11, công ty đã thực hiện được 51% kế hoạch tháng, tương ứng sản lượng đạt 215 triệu kWh.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 7.340 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn với 3.110 tỷ đồng, công ty có các khoản tiền và tiền gửi ngắn hạn là 404 tỷ đồng.

Trong cơ cấu vốn, cuối quý III, nợ phải trả của NT2 ở mức 2.886 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,4 lần. Dư nợ vay tài chính của NT2 ở mức 631 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 4.454 tỷ đồng tại ngày 30/9, gồm 181 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 1.394 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết phiên ngày 22/11, giá cổ phiếu NT2 đóng cửa ở mức 24.000 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với mức đỉnh kết phiên ngày 23/9.

Nguồn: Tradingview.

Đăng Nguyên