|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nông nghiệp BAF đặt mục tiêu lợi nhuận mảng chăn nuôi đạt 192 tỷ năm nay

11:22 | 21/04/2023
Chia sẻ
Năm 2023, HĐQT công ty có định hướng ngoài các kênh phân phối chính tại cửa hàng, công ty sẽ tăng cường bán lẻ thịt mảnh thông qua kênh thương lái nhằm tối đa hoá lợi nhuận và đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Sáng ngày 10/5, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Dự kiến tại cuộc họp, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 7.526 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 301 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 4,5% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Trong đó, mảng chăn nuôi dự kiến mang về 2.526 tỷ đồng doanh thu và 192 tỷ đồng lợi nhuận; mảng thức ăn chăn nuôi có kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng và hơn 45 tỷ đồng lợi nhuận; mảng nông sản dự kiến có doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận 64 tỷ đồng.

Theo định hướng của HĐQT, năm 2023, ngoài kênh phân phối chính tại các cửa hàng SibaFood và BAF Meat Shop, công ty sẽ tăng cường bán lẻ thịt mảnh thông qua kênh thương lái nhằm tối đa hoá lợi nhuận, cũng như đưa sản phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, với chiến lược liên kết sản xuất gắn với phân phối, tiêu thụ sản phẩm, BAF sẽ bán cám kèm con giống. Dự kiến sản lượng cám bán ra thị trường năm 2023 là 80.000 tấn, cùng với đó là khoảng 61.000 heo giống.

 (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán của BAF).

(Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán của BAF). 

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, công ty cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT với ông Phan Ngọc Ấn và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới.

Ông Phan Ngọc Ấn, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc BAF. (Ảnh: BAF).

Ngoài chức vụ Thành viên HĐQT, ông Ấn còn kiêm Phó Tổng giám đốc của BAF. Ngày 11/4, ông có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Ông là cử Nhân tài chính kế toán, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Ấn có hơn 14 năm nắm giữ các chức vụ quản lý điều hành trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại GreenFeed Vietnam, Nông Lâm Vina, UsAgri Vietnam. Bên cạnh đó, ông còn có 9 năm phụ trách mảng tài chính kế toán ở các công ty Coca-Cola Vietnam, Prudential Vietnam. 

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông phương án điều chỉnh việc tính giá chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi phát hành cho IFC  (Tập đoàn Tài chính Quốc tế). Theo đó, tỷ giá trong công thức chuyển đổi sẽ được xác định tại ngày liền trước ngày trái chủ giải ngân (ngày 15/3, tỷ giá 23.589 đồng/USD). 

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không đề cập đến việc chia cổ tức năm 2022. Trước đó, tháng 5/2022, công ty từng chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45%, đồng thời, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 39% để tăng vốn.

Đăng Nguyên