|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

BAF khởi động lại kế hoạch huy động 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

16:12 | 10/11/2022
Chia sẻ
Sau khi huy động được 300 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu ra công chúng vào tháng 8, BAF tiếp tục chuẩn bị kế hoạch huy động 600 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022, đây là bản nghị quyết sửa đổi thay thế cho nghị quyết ban hành ngày 15/8. 

Trước đó, dựa trên nghị quyết ngày 15/8, BAF đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ vào ngày 18/8 nhưng đến ngày 18/10, công ty xin rút hồ sơ. Phía BAF giải trình do trong quá trình xin ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuẩn bị thủ tục triển khai, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào ngày 16/9 nên công ty rút hồ sơ để điều chỉnh phương án cho phù hợp quy định.

Với nghị quyết lần này, BAF vẫn dự định phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation - IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2022 hoặc quý I/2023. 

Trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định 5,25%/năm. Trong trường hợp mua lại trước hạn hoặc không chuyển đổi, nhà đầu tư sẽ được nhận thêm khoản lãi suất 5,25%/năm cho mỗi kỳ tính lãi, đồng thời lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách lấy mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi tại thời điểm thực hiện. Giá chuyển đổi sẽ tính đến các yếu tố tỷ giá VND/USD, tiền thu được từ phát hành cổ phiếu và chi trả cổ tức tính từ thời điểm phát hành trái phiếu đến thời điểm chuyển đổi.

Kỳ thanh toán lãi mỗi 6 tháng và khoản gốc sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn. Để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, công ty dự kiến sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh 3F (Feed - Farm - Food) trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2028, trong trường hợp không đủ chi trả, công ty có thể xem xét sử dụng các nguồn vốn khác.

Theo nghị quyết mới, kế hoạch sử dụng và phân bổ vốn thu từ phát hành có sự thay đổi so với nghị quyết ngày 15/8. Cụ thể, 600 tỷ đồng sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ cho 5 công ty con nhằm đầu tư các dự án chăn nuôi heo, thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2022 đến quý III/2023. 

 Kế hoạch sử dụng vốn từ phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của BAF. (Nguồn: BAF).

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, BAF ghi nhận 1.920 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 50% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 259% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt 4.889 tỷ đồng, giảm 46% và 286 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ mảng chăn nuôi tăng 95% so với cùng kỳ, đạt 955 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, BAF có tổng tài sản đạt 5.119 tỷ đồng. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 1.505 tỷ đồng. Tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn ở mức 430 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu đạt 1.741 tỷ đồng và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,56 lần. Dư nợ vay tài chính ở mức 904 tỷ đồng, với 249 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Đăng Nguyên

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.