|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ quý I

10:45 | 14/04/2021
Chia sẻ
Theo giải trình, sản lượng Qc giao trong quý I/2021 thấp, bên cạnh đó giá điện cố định của hợp đồng mua bán điện giảm do profile giá bắt đầu từ năm 2021 khiến doanh thu từ giá cố định không đủ bù đắp chi phí.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 1.990 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 25%, mức giảm thấp hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm đến 94% về còn 24 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp chỉ còn 1% so với con số 13% cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí hoạt động, doanh nghiệp báo lỗ 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi đến 200 tỷ đồng. Như vậy đây là quý đầu tiên doanh nghiệp chịu lỗ kể từ quý III/2018. 

Nhiệt điện Hải Phòng báo lỗ quý đầu tiên - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý I của HND.

Theo giải trình, sản lượng Qc giao trong quý I/2021 thấp, bên cạnh đó giá điện cố định của hợp đồng mua bán điện giảm do profile giá bắt đầu từ năm 2021 khiến doanh thu từ giá cố định không đủ bù đắp chi phí cố định.

Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, Nhiệt điện Hải Phòng mới thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu. Năm 2021, doanh nghiệp này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm còn 210 tỷ đồng.

Theo dự báo của Chứng khoán Rồng Việt, sản lượng huy động từ nhà máy nhiệt điện sẽ giảm trong năm 2021 do chu kỳ thủy văn và sự bùng nổ điện năng lượng tái tạo.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng giảm 741 tỷ đồng so với đầu năm về 10.469 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền đạt 1.215 tỷ đồng, giảm 248 tỷ đồng, chiếm hơn 1/10 tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 21% về 1.559 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty chiếm 37%, ghi nhận hơn 3.916 tỷ đồng và giảm 345 tỷ đồng so với đầu năm, phần lớn do nợ ngắn hạn giảm. Công ty đang đi vay tổng cộng 2.876 tỷ đồng.

Minh Hằng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.