|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoá chất Lâm Thao (LAS) đạt 83% kế hoạch lợi nhuận năm trong quý I

08:00 | 13/04/2021
Chia sẻ
Trong quý I, Hoá chất Lâm Thao (LAS) ghi nhận lợi nhuận đột biến gấp 6 lần cùng kỳ và đã thực hiện tới 83% kế hoạch năm

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Mã: LAS) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến họp vào ngày 13/4 tại Phú Thọ.

Năm 2021, LAS dự kiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 2.825 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng; lần lượt tăng 19% và 80% so với năm 2020.

Theo ước tính kết quả kinh doanh quý I/2021, LAS cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 790 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt trên 30 tỷ đồng gấp 6 lần cùng kỳ và thực hiện khoảng 83% kế hoạch năm.

LAS: xem xét việc chia cổ tức cho cổ đông, dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 80% vào năm 2021 - Ảnh 1.

Tổng giám đốc đang kiểm tra sản xuất tại nhà máy (Nguồn: congnghieptieudung.vn).

Năm 2020, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.383 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng; thực hiện được lần lượt 21% và 52% so với kế hoạch cùng năm. 

Với kết quả đó, công ty đã không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ theo quy định pháp luật.

Hoá chất Lâm Thao (LAS) đạt 83% kế hoạch lợi nhuận năm trong quý I - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của LAS

Cổ đông sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả kinh doanh trong năm của công ty.

Huyền Trâm

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm khi thị trường chờ đợi kết quả cuộc bỏ phiếu trần nợ tại Hạ viện
Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, khi thị trường chú ý đến cuộc bỏ phiếu về dự luật trần nợ đang diễn ra tại Hạ viện.