Hàng hóa

Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2020 theo cam kết CPTPP là 525 tấn

17:28 | 05/02/2020

Chia sẻ

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo từng năm như năm 2020 là 525 tấn; năm 2021 là 550 tấn; năm 2022 là 575 tấn...

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT qui định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, Thông tư ban hành điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Trong đó, đối tượng áp dụng Thông tư là thương nhân nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo từng năm được thực hiện theo phụ lục I Thông tư như sau: năm 2020 là 525 tấn; năm 2021 là 550 tấn; năm 2022 là 575 tấn...

Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại CPTPP năm 2020 là 525 tấn - Ảnh 1.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hiệp định CPTPP không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới WTO do Bộ Công Thương công bố hàng năm.

Đối tượng phân giao hạn ngạch là các doanh nghiệp thương mại nhà nước thực hiện theo qui định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT.

Phương thức phân giao hạn ngạch được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lí ngoại thương và Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật quản lí ngoại thương.

Thuế và hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo qui định của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/2/2020.

Như Huỳnh