|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu nông sản, thực phẩm vào Israel: Nhãn hiệu, thương hiệu, sở hữu trí tuệ

21:17 | 03/04/2021
Chia sẻ
Bất cứ ai sở hữu nhãn hiệu đã sử dụng hoặc đề nghị được sử dụng ở Israel đều có thể áp dụng đăng ký nhãn hiệu, theo Thương vụ Việt Nam tại Israel.
Nhập khẩu nông sản, thực phẩm vào Israel: Nhãn hiệu, thương hiệu, sở hữu trí tuệ - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận cũng được quyền đăng ký. Hồ sơ xin đăng ký có thể được thực hiện bởi người chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện của chủ sở hữu. Đại diện phải làm việc ở Israel và phải xuất trình được giấy ủy quyền bằng văn bản của chủ sở hữu. 

Tất cả người xin đăng ký phải xuất trình địa chỉ thư tín và liên lạc ở sở tại, vì chính phủ Israel nhìn chung khuyên chủ sở hữu thương hiệu người nước ngoài nên có sử dụng luật sư người bản địa để xử lý các hồ sơ xin đăng ký của họ. 

Lệ phí đối với hồ sơ xin đăng ký nhãn hiệu thay đổi theo định kỳ.

Để biết thêm thông tin cập nhật chi tiết về lệ phí và thời gian bảo hộ cho một nhãn hiện, các doanh nghiệp có thể truy cập trang web của Cơ quan đăng ký bản quyền thuộc Bộ Tư pháp Israel để tham khảo (https://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Pages/default.aspx). 

Luật án lệ ở Israel dành ưu tiên đăng ký trước cho người ở trong nước sử dụng nhãn hiệu. Theo Hệ thống Phân loại hàng hóa và dịch vụ (ICGS), mọi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải quy định rõ hàng hóa thuộc vào một nhóm hàng duy nhất. 

Theo các điều khoản của Công ước Paris, một người đã nộp hồ sơ đăng ký một nhãn hiệu hàng hóa hoặc dịch vụ ở nước ký kết khác, có quyền khiếu nại ưu tiên đăng ký cùng loại nhãn hiệu ở Israel cho mục đích sử dụng tương tự. 

Hồ sơ xin đăng ký nhãn hiệu khiếu nại quyền ưu tiên như vậy phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu ở một nước là thành viên công ước nói trên. 

Ánh Dương