|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu nông sản, thực phẩm vào Israel: Quy định về vật liệu đóng gói

21:05 | 30/03/2021
Chia sẻ
Quy định về vật liệu đóng gói yêu cầu sử dụng các vật liệu cụ thể để đóng gói thực phẩm ở Israel.

Quy định về vật liệu đóng gói thực phẩm

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, quy định về vật liệu đóng gói yêu cầu sử dụng các vật liệu cụ thể để đóng gói thực phẩm ở Israel. 

Quy định này cấm việc sử dụng các vật liệu độc hại để đóng gói thực phẩm (https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon24A.pdf). 

Các yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo việc đóng gói bằng chất liệu nhựa dẻo có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đồ uống phải tuân thủ với các quy định về y tế như nêu trong Tiêu chuẩn số 5113 của Viện Tiêu chuẩn hóa. 

Tiêu chuẩn này được cập nhật lần cuối cùng vào tháng 1/2019 (https://www.sii.org.il/en/standards-search).

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Quy định về kiểm soát đóng gói bằng chất liệu thực vật

Các quy định của Cục PPIS, đặc biệt là phần 12, đặt ra những hướng dẫn cho các vật liệu đóng gói. 

Quy định yêu cầu tất cả các vật liệu đóng gói bằng gỗ phải được đánh ký hiệu theo các Tiêu chuẩn quốc tế về các Biện pháp Kiểm dịch thực vật (ISPM) của Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC). 

Những vật liệu đóng gói này bao gồm gỗ, tấm pallet, dầm hỗ trợ. T

oàn văn quy định này có sẵn bằng tiếng Anh và được đăng tải lên mạng (https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/takanot_yevu_tzmahim_2009.a spx).

Ánh Dương