Hàng hóa

Một số sản phẩm nhôm Trung Quốc có thể được miễn trừ áp thuế CBPG

19:31 | 09/10/2019

Chia sẻ

Bộ Công thương chính thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ cho sản phẩm nhôm thuộc phạm vi Quyết định 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết ngày 28/9, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bằng nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo qui định của Thông tư 06/2018/TT-BCT sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời hoặc chính thức hoặc quyết định về kết quả rà soát biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo các doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ đề nghị miễn trừ theo các qui định tại Thông tư 06 để Cơ quan điều tra đánh giá, xem xét miễn trừ dựa trên theo các tiêu chí xem xét miễn trừ.

Cục Phòng vệ thương mại sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét miễn trừ hoặc không miễn trừ trong thời hạn qui định. Trong trường hợp không miễn trừ, Cục Phòng vệ thương mại thông báo về lí do không miễn trừ.

Đối với những hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng kí tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nộp báo cáo định kì về tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ tới Cục Phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại có thể tiến hành kiểm tra nhằm mục đích thẩm định việc tuân thủ của đối tượng được miễn trừ đối với các điều kiện, qui định pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ các qui định, điều kiện hưởng miễn trừ, Bộ Công Thương có quyền thu hồi quyết định và thông báo cho cơ quan hải quan xử lí theo qui định pháp luật.

Như Huỳnh