Doanh nghiệp

Một năm bước vào thị trường thứ cấp, CenLand đối mặt với dòng tiền âm

14:16 | 04/02/2020

Chia sẻ

Mặc dù ghi nhận kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng nhưng CenLand đang ghi nhận sự gia tăng rất lớn của các khoản phải thu cả trong ngắn và dài hạn. Theo đó, với dòng tiền âm, dự kiến công ty sẽ phải đối mặt với bài toán vốn sau khi tham gia vào thị trường thứ cấp.

Theo BCTC hợp nhất quí IV/2019 của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã: CRE), doanh thu thuần trong quí giảm 14% so với cùng kì, ghi nhận gần 705 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn giúp lãi gộp của công ty tăng trưởng 21%. Lãi ròng theo đó cũng tăng 12% lên hơn 116 tỉ đồng.

Cả năm 2019, doanh thu thuần của CenLand tăng trưởng 37%, đạt 2.318 tỉ đồng, doanh thu môi giới dẫn đầu với tỉ trọng 56%. Lãi ròng của công ty tăng trưởng 25% so với cùng kì, thu được 394 tỉ đồng. Theo đó, CenLand đã thực hiện được 91% kế hoạch doanh và 89% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng nhưng năm vừa qua có thể được xem là một năm khó khăn của CenLand trong việc cân đối nguồn vốn khi doanh nghiệp này bước chân vào thị trường thứ cấp, được thể hiện rõ qua các biến động tài sản và dòng tiền.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của CenLand vượt 2.680 tỉ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 58% lên 1.413 tỉ đồng và các khoản phải thu dài hạn tăng 43% lên 932 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty có hơn 8 tỉ đồng nợ xấu.

Ngược lại, tiền và tương đương tiền của công ty giảm gần một nửa về 167,5 tỉ đồng. Dòng tiền thuần trong năm của công ty âm hơn 155 tỉ đồng, phần lớn do đầu tư góp vốn và chi trả nợ vay. 

Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 221 tỉ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 48 tỉ đồng. Riêng dòng tiền kinh doanh vẫn ghi nhận dương 113 tỉ đồng trong năm 2019 nhưng cũng đã bắt đầu âm từ quí IV gần 50 tỉ đồng do các khoản phải thu tăng.

Trong năm, công ty đã chi trả hơn 360 tỉ đồng nợ gốc và ghi nhận chi phí lãi vay cao nhất trong vòng 4 năm với hơn 22 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả của của công ty tính đến cuối kì giảm nhẹ 8% về 775 tỉ đồng, trong đó dư nợ vay giảm một nửa về 83 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc