|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dòng tiền kinh doanh Đất Xanh âm gần 1.800 tỉ đồng năm 2019

08:58 | 22/01/2020
Chia sẻ
Phần lớn tài sản Đất Xanh đang được ghi nhận ở các dự án dở dang và các khoản phải thu.

Theo BCTC hợp nhất quí IV/2019 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG), trong quí cuối năm, doanh thu thuần của Đất Xanh tăng 43%, đạt 2.016 tỉ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ giảm 28% về 310 tỉ đồng do giá vốn và chi phí  tăng.

Cụ thể, giá vốn trong quí ghi nhận gần 1.065 tỉ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kì. Chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 35% từ mức 114 tỉ đồng ở cùng kì lên 154 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, phần lợi nhuận đóng góp từ công ty liên doanh, liên kết của Đất Xanh giảm mạnh gần 80% với quí IV/2018 khi chỉ ghi nhận 27 tỉ đồng.

Tổng kết cả năm, doanh thu thuần của công ty đạt 5.814 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 3% lên 1.217 tỉ đồng. Theo đó, Đất Xanh vượt 16% kế hoạch doanh thu và vượt 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh của Đất Xanh ghi nhận lãi nhưng dòng tiền thuần trong năm vẫn ghi nhận âm hơn 365 tỉ đồng. Riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm đến 1.800 tỉ đồng.

Hơn 9.000 tỉ đồng phải thu

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đất Xanh vượt mốc 19.880 tỉ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu tăng 62% lên 9.023 tỉ đồng và hàng tồn kho tăng 47% lên 6.791 tỉ đồng.

Riêng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn khác của Đất Xanh vọt từ 416 tỉ đồng ở đầu năm lên trên 1.500 tỉ đồng.

Đất Xanh: Năm 2019 lãi 1.217 tỉ đồng, xuất hiện nhiều khoản phải thu khác - Ảnh 1.

Đồng thời, phải thu về cho vay bằng hình thức tín chấp của công ty cũng tăng đột biến từ 756 triệu đồng lên 659 tỉ đồng.

Trong đó, có hai đơn vị được Đất Xanh công bố là CTCP Grand Property (318 tỉ đồng) và CTCP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (hơn 1 tỉ đồng). Còn lại 340 tỉ đồng của tổ chức khác.

Đầu tháng 9/2019, UBND TP HCM giao cho UBND quận 2 rà soát rà soát toàn bộ các dự án đầu tư trên địa bàn chậm triển khai, trong đó có dự án Gem Riveside của Đất Xanh.

Trong văn bản gửi CTCP Chứng khoán VNDriect, đại diện sở hữu trái phiếu DXG.2018.03 vào ngày 3/6/2019 cho biết, sau thời gian UBND TP HCM rà soát, dự án Gem Riveside đã được tái khởi động.

Theo đó, Đất Xanh đã thực hiện nộp hồ sơ xét duyệt thiết kế cơ sở lên Bộ Xây dựng vào ngày 20/5/2019. Dự kiến, dự án sẽ có giấy phép xây dựng vào tháng 12/2019 và có giấy phép đủ điều kiện bán hàng vào tháng 3/2020.

Đối với khoản phải thu ngắn hạn khác hơn 5.560 tỉ đồng, phần kí quĩ và kí cược hợp đồng tiếp thị, phân phối tại 19 dự án chiếm trên 2.840 tỉ đồng; phần vốn góp của các hợp đồng hợp tác kinh doanh tại ba dự án trên 876 tỉ đồng; phần khác 1.480 tỉ đồng.

Ở hạng mục hàng tồn kho, bất động sản dở dang tại 19 dự án chiếm phần lớn giá trị với 6.491 tỉ đồng. Trong đó, hai dự án có giá trị dở dang lớn nhất là Gemriverside (1.559 tỉ đồng) và Khu dân cư Long Thành (1.572 tỉ đồng).

Đặc biệt, Đất Xanh không trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trong khi đầu năm trích hơn 16 tỉ đồng.

Với việc nhiều dự án chậm triển khai, Đất Xanh cũng đã tăng cường huy động vốn vay để tăng vốn hoạt động trong năm vừa qua. Tổng dư nợ vay của Đất Xanh tính đến cuối năm vào khoảng 4.400 tỉ đồng, tăng 53% so với đầu năm. 

Trong đó, nợ vay chủ yếu là vay ngân hàng dài hạn để mua tài sản với 1.311 tỉ đồng và trái phiếu để đầu tư dự án, bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 2.025 tỉ đồng.

Trong năm, Đất Xanh cũng đã thực hiện nhiều thương vụ phát hành trái phiếu. Dù vậy, tình hình huy động vốn bằng trái phiếu cũng bắt đầu cho thấy tín hiệu khó khăn hơn trước, khi tỉ lệ phát hành thành công thấp dần.

Nguyên Ngọc