|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một công ty chứng khoán báo lãi năm 2023 gấp hơn 2,5 lần kế hoạch

12:53 | 17/01/2024
Chia sẻ
Luỹ kế cả năm 2023, Chứng khoán Bảo Minh báo lãi sau thuế 84 tỷ đồng, vượt 152,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

KQKD quý IV/2023 của Chứng khoán Bảo Minh. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2023 mới công bố, Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 38 tỷ đồng, giảm 65,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong đó, đóng góp 88,9% doanh thu là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 33,8 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng nhẹ 6,2% lên hơn 1,7 tỷ đồng.

Cùng chiều với doanh thu, chi phí hoạt động quý IV/2023 của BMSC giảm 58,4% xuống 85,3 tỷ đồng. Chủ yếu do lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 69,8% xuống còn 59,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động tự doanh tăng gấp 4 lần lên 21,2 tỷ đồng.

Kết quả là, Chứng khoán Bảo Minh báo l sau thuế quý IV/2023 hơn 44,4 tỷ đồng, thu hẹp hơn so với mức lỗ 80,2 tỷ đồng trong quý IV/2022. Luỹ kế cả năm 2023, công ty ghi nhận lãi sau thuế 84 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 96,5 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch lãi ròng 33,3 tỷ đồng trong năm 2023, công ty đã vượt 152,3% chỉ tiêu này.

Thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản công ty đạt 1.171 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm cuối quý III/2023. Trong đó, cho vay hoạt động margin 3,6 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối quý III/2023.

Về hoạt động tự doanh, trong quý IV/2023, BMSC lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 15,4 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 34 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ ròng mảng này 18,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng đến 121,7 tỷ đồng.

(Nguồn: BCTC).

Tại ngày 31/12/2023, danh mục FVTPL công ty có giá trị ghi sổ gần 248 tỷ đồng (giảm 55,8% so với cuối quý III/2023), tuy nhiên có giá trị thị trường 292,5 tỷ đồng, như vậy danh mục này của BMSC đang lãi 17,8%, tương đương 44,2 tỷ đồng.

Chi tiết về danh mục FVTPL, chiếm phần lớn là cổ phiếu niêm yết có giá trị ghi sổ 246,3 tỷ đồng, tiếp theo là trái phiếu doanh nghiệp 1,7 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết hơn 1,9 triệu đồng.

(Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi