|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mirae Asset Việt Nam báo lãi tăng gần 22%, margin nhích nhẹ

10:20 | 22/04/2024
Chia sẻ
Theo báo cáo tài chính quý I/2024 mới công bố, Chứng khoán Mirae Asset báo lãi sau thuế gần 156,3 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước đó.

KQKD quý I/2024 của Chứng khoán Mirase Asset. (Nguồn: BCTC).

Cụ thể, Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận doanh thu hoạt động quý I/2024 gần 641,2 tỷ đồng, tăng 14,1% so với quý I/2023. Trong đó, đóng góp lớn cho doanh thu tiếp tục là lãi từ các khoản cho vay và phải thu 359,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,6%.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 64,1% lên 172,1 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng tăng 81,2% lên 59,6 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản. Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 50,6% xuống còn 38,2 tỷ đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán Mirae Asset đạt 389,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu chiếm 49,3% tổng chi phí, đạt 192,2 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí môi giới chứng khoán tăng 22% lên 152,2 tỷ đồng. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lô (FVTPL) tăng 66,1% lên 38,2 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ bán các tài sản.

Kết quả là, Chứng khoán Mirae Asset báo lãi sau thuế quý I/2024 gần 156,3 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cho vay margin của Chứng khoán Mirae Asset. (Nguồn: Diệu Nhi tổng hợp từ BCTC).

Thời điểm cuối quý I, tổng giá trị tài sản công ty đạt 20.639 tỷ đồng, tăng thêm 655,2 tỷ so với đầu năm. Trong đó, cho vay margin 13.786 tỷ đồng, tăng thêm 386 tỷ sau một quý. Khoản mục tiền và tương đương tiền đạt 952,8 tỷ đồng, giảm 71,9% so với thời điểm đầu năm.

Tại ngày 31/3, danh mục FVTPL của công ty có giá trị gốc 1.709 tỷ đồng, gấp gần 4,2 lần so với con số đầu năm, chủ yếu do đầu tư thêm 701,5 tỷ đồng vào trái phiếu. Trong khi đó, giảm tỷ trọng ở cổ phiếu xuống còn 1,6 tỷ đồng, giảm 95,7% so với đầu năm.

Với danh mục AFS có giá gốc 232,2 tỷ đồng, tuy nhiên giá thị trường đạt 307,6 tỷ đồng. Như vậy, Chứng khoán Mirae Asset đang tạm lãi danh mục này 32,5%, tương đương hơn 75,4 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của Chứng khoán Mirae Asset thời điểm đầu và cuối quý I/2024. (Nguồn: BCTC).

Diệu Nhi