|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mía đường Sơn La (SLS) lãi đột biến, vượt mục tiêu năm sau một quý

20:40 | 24/10/2022
Chia sẻ
Mía đường Sơn La lãi sau thuế 81 tỷ đồng quý I, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái và đã vượt 8% kế hoạch cả niên độ 2022 - 2023.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2022 - 2023 (từ 1/7 đến 30/9) của CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS) cho thấy doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần trong kỳ gấp 2,3 lần, đạt 341 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 103 tỷ đồng, biên lãi gộp giảm từ 33,5% của quý cùng kỳ về 30% quý I vừa rồi. Trừ đi các chi phí, Mía đường Sơn La lãi sau thuế 81 tỷ đồng, gấp 2,4 lần quý I niên độ trước. EPS quý I đạt 8.296 đồng.

Những năm gần đây Mía đường Sơn La thường đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức thấp. Giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty đều gấp trên hai lần kế hoạch cả năm, niên độ 2020 - 2021 ghi nhận gấp hơn 6 lần. 

Niên độ 2022 - 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 1.111 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 75 tỷ đồng. Như vậy sau quý đầu niên độ, Mía đường Sơn La đã thực hiện được 31% kế hoạch doanh thu và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

 Nguồn: MH tổng hợp từ Nghị quyết ĐHĐCĐ avf BCTC của SLS.

 Nguồn: BCTC quý I niên độ 2022 - 2023 của SLS.

Công ty dự báo niên độ mới, rủi ro tới từ nạn buôn lậu, gian lận thương mại chưa được kiểm soát triệt để, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao làm giảm thu nhập của người trồng mía, vùng nguyên liệu ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác... 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tháng trước, lãnh đạo Mía đường Sơn La cho biết giá thành niên vụ năm nay chịu ảnh hưởng giá nguyên liệu đầu vào, giá vật tư, xăng dầu, phân bón và giá thu mua mía nguyên liệu tăng theo xu thế chung của thị trường. Trong quý đầu niên độ, giá vốn hàng bán của công ty đã gấp 2,4 lần cùng kỳ niên độ trước, chiếm 70% doanh thu bán hàng. 

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Mía đường Sơn La đạt 1.228 tỷ đồng, giảm khoảng 150 tỷ so với đầu niên độ, trong đó tập trung phần lớn ở tài sản cố định (573 tỷ). Chiếm khoảng 19% tổng tài sản là hàng tồn kho với 235 tỷ, giảm một nửa sau một quý. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 331 tỷ đồng cuối quý III.

Công ty đi vay là 379 tỷ đồng tại ngày 30/9, chiếm 87% tổng nợ phải trả. Trong quý đầu năm, công ty phải trả hơn 9 tỷ đồng cho chi phí lãi vay.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 gần 741 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 583 tỷ. 

Minh Hằng

Khi các chuỗi cửa hàng bắt tay ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính: Đâu là lợi thế?
Nở rộ xu hướng các chuỗi cửa hàng bắt tay với ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể.