|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

MB lên kế hoạch lãi 20.300 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 20%, sẽ nhận chuyển giao một tổ chức tín dụng trong năm nay

16:02 | 05/04/2022
Chia sẻ
Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng. Đồng thời triển khai phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021, đạt 20.300 tỷ đồng. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn, lợi nhuận trước thuế theo kịch bản dự kiến tăng 19.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2021.

Tổng tài sản dự kiến đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% lên 472.600 tỷ đồng và theo giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao cho. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Ngân hàng kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 gấp 2,5-3 lần so với 2021 theo các kịch bản linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đặc biệt, MB sẽ tìm kiếm, lựa chọn và triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, NHNN và nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ngân hàng kỳ vọng sẽ thực hiện thành công Phương án nhận Chuyển giao bắt buộc Tổ chức tín dụng, mở ra cơ hội để MB tăng tốc từ 1,5 - 2 lần tốc độ phát triển quy mô tài sản, tín dụng, mạng lưới, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu Chiến lược phục vụ trên 20 triệu khách hàng.

Kế hoạch năm 2022 của MB. (Nguồn: MB).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 892,4 tỷ đồng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Viettel và 19,24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đồng thời phát hành 755,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tương đương với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2021). Qua đó tăng vốn điều lệ thêm 7.556 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022.

Ngoài ra, ngân hàng chào bán thêm 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ mới.Giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2022 và 2023.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến là hơn 9.099 tỷ đồng, được sử dụng bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và đầu tư bổ sung vốn kinh doanh cho MB.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến sử dụng  5.811 tỷ đồng để đầu tư tăng năng lực bao gồm việc đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở của MB tại TP HCM và đầu tư khác cần thiết cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Bên cạnh đó, bổ sung vốn đầu tư kinh doanh khác (bao gồm bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh mới là hơn 3.288 tỷ đồng.

Phương Nga