|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VietinBank muốn dùng hơn 9.600 tỷ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức

21:26 | 08/04/2022
Chia sẻ
Ngân hàng sẽ trình đại hội cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc sử dụng toàn bộ lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ để tăng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông với kế hoạch tiếp tục tăng vốn điều lệ bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021 (9.624 tỷ đồng) để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ của VietinBank đã được tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng trong năm 2021 nhờ chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Như vậy nếu thực hiện chia cổ tức xong, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm khoảng 20%.

Phương án phân phối lợi nhuận của ngân hàng sẽ được trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi được thực hiện.

Trong năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 10 - 12%, tăng trưởng tổng tài sản 5-10% và lợi nhuận trước thuế dao động khoảng 19.300 - 20.200 tỷ đồng, tăng 10 - 15% so với năm trước.  

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VietinBank.

Ngân hàng cũng báo cáo tiến độ sử dụng hơn 6.513 tỷ đồng thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, VietinBank đã sử dụng toàn bộ để cho vay đối với các ngành gồm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành khai khoáng, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động trong kinh doanh.

VietinBank sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của ngân hàng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ VietinBank. 

Diệp Bình