|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71%, vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2022

16:54 | 08/04/2022
Chia sẻ
Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng. Dự kiến phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21%.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 71,4%, đạt 1.090 tỷ đồng.

Tổng tài sản dự kiến đạt 133.000 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 37,1% và 15%, đạt 102.000 và 65.200 tỷ đồng trong năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

 Nguồn: Vietbank.

Sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận của các cổ đông thiểu số, ngân hàng giữ lại lợi nhuận không chia năm 2021 là hơn 430,7 tỷ đồng.

Phía ngân hàng cho biết để đạt được quy mô tổng tài sản 300.000 tỷ đồng đến năm 2025, ngoài lợi nhuận giữ lại để tăng vốn tự có, Vietbank cần tăng ròng vốn tự có hàng năm 2.000-2.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hệ số CAR trên 9%, năm 2022 ngân hàng phải tăng vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng và mục tiêu tổng tài sản đến năm 2025 đạt 300.000 tỷ đồng; huy động vốn cấp 2 không đạt hoặc hết hạn mức cho phép thì vốn cấp 1 phải tăng thêm để bù đắp (tăng vốn cấp 1 từ lợi nhuận giữ lại và cổ đông góp mới).

Do đó, từ năm 2022 đến năm 2025 Vietbank cần tăng vốn điều lệ góp mới (không bao gồm lợi nhuận giữ lại), tối thiểu 1.000 tỷ đồng/năm.

Về phương án tăng vốn trong năm 2022, ngân hàng dự kiến phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ mua thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý III đến quý IV/2022. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đối với việc triển khai thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu VBB, ngày 26/4/2021, cổ đông ngân hàng đã thông qua việc niêm yết với cổ phiếu VBB. Tuy nhiên, trong năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh làm cho thị trường chứng khoán biến động rất mạnh.

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Vietbank, việc niêm yết cổ phiếu trong năm 2021 sẽ không phản ánh đúng giá trị cổ phiếu và đảm bảo quyền lợi của cổ đông nên việc niêm yết chưa thể thực hiện được.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ tới đây, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu VBB khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.

Phương Nga

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.