|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPBank dự kiến phát hành thêm hơn 500 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên trên 21.000 tỷ đồng

07:28 | 07/04/2022
Chia sẻ
Cùng với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 36% trong năm 2022, TPBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 33% thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều kế hoạch kinh doanh quan trọng. 

Ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 15.817 tỷ đồng lên 21.090 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ thực hiện 3:1 ( cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), số lượng cổ phiếu phát hành sẽ đạt hơn 527 triệu cổ phiếu.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ TPBank.

Việc thực hiện dự kiến trong năm 2022, thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, tuỳ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

TPBank sẽ trình kế hoạch không chia cổ tức, lợi nhuận được giữ lại để phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 36% đạt 8.200 tỷ đồng trên cơ sở tăng trưởng tín dụng (cả cho vay khách hàng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 18%. Hệ số ROE đạt mức 22,41%.

Cùng với đó, tổng tài sản của ngân hàng dự kiến đạt 350.000 tỷ đồng, tăng 20% trong năm 2022; huy động vốn đạt 201.212 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,5%.

  Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ TPBank.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng thêm 3 triệu khách hàng mới, tăng tỷ lệ hoạt động thêm ít nhất 10% so với hiện tại với sự đóng góp từ cả ba phân khúc: đại chúng, cao cấp và kênh Digital Banking. TPBank kỳ vọng sẽ duy trì vị thế trên thị trường với một số sản phẩm cho vay ô tô, mua nhà đất và mua nhà dự án.

TPBank đặt mục tiêu hoàn thành việc tái cơ cấu Công ty Hafic nhằm phát triển hoạt động ngân hàng sang lĩnh vực tài chính tiêu dùng, đồng thời giữ tỷ lệ đầu tư tại TPS và phát triển hoạt động kinh doanh giữa hai bên.

 

Diệp Bình