|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

MB sẽ bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới vào tháng 6

09:46 | 06/05/2024
Chia sẻ
MB dự kiến triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 6/2024 để bầu ra HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa công bố nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 24/5. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến là 15/6 tại Hà Nội. 

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của MB chưa thực hiện bầu HĐQT, Ban Kiểm soát mới và duy trì tư cách thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đến khi các lãnh đạo mới được bầu.

Theo thông tin trên website, HĐQT của MB hiện đang có 10 thành viên, trong đó ông Lưu Trung Thái giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ban Kiểm soát ngân hàng có 4 thành viên, với bà Lê Thị Lợi là Trưởng Ban Kiểm soát. 

Theo báo cáo tài chính quý I vừa công bố, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của MB là 4.624 tỷ đồng. 

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của MB đạt 900.647 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 0,7%, lên 615.317 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại MB đã giảm 1,5% xuống 558.826 tỷ đồng. 

Số dư nợ xấu tăng 56% so với đầu năm lên 15.294 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,49% còn tỷ lệ bao phủ giảm xuống 80,1%. 

Minh Quang