|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

MB báo lãi quý I giảm 11%, số dư nợ xấu tăng 56%

09:05 | 22/04/2024
Chia sẻ
Lợi nhuận quý I/2024 của MB quay đầu giảm do chi phí dự phòng rủi ro tăng vọt trong bối cảnh nợ xấu đi lên.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của MB là 4.624 tỷ đồng. 

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của MB đã giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống 9,062 tỷ đồng khi thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đi xuống còn chi phí lãi đi ngang.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của MB gần tương đương so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thu lãi từ chứng khoán nợ, nghiệp vụ bảo lãnh và tiền gửi đều giảm. Trong đó, thu lãi từ trái phiếu giảm từ 3.351 tỷ đồng xuống 2.324 tỷ đồng , tương đương gần 31%. 

 

Sự sụt giảm trong thu nhập lãi thuần của MB đã được bù đắp bởi kết quả tích cực trong những mảng hoạt động như chứng khoán kinh doanh, dịch vụ, ngoại hối và chứng khoán đầu tư. Trong đó, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh quý I/2024 gấp 26 lần so với cùng kỳ, đem về 965 tỷ đồng. 

Mảng hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi thuần tăng 37%, đạt 945 tỷ đồng nhờ thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ tăng trưởng 48%. Hoạt động ngoại hối cũng ghi nhận lãi thuần tăng 24,5%, đạt 462 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng 60,8%, mang về cho MB 217 tỷ đồng trong quý I/2024. 

Thu nhập hoạt động kinh doanh khác và góp vốn, mua cổ phần của MB lần lượt giảm 22% và 52,4% so với cùng kỳ, đạt 364 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. 

Nhờ sự tăng trưởng từ các mảng kinh doanh ngoài lãi, tổng thu nhập hoạt động của MB đã nhích nhẹ 0,7%, đạt 12.017 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động giảm 1,5%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 8.502 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Tuy nhiên, trong quý đầu năm, chi phí dự phòng của ngân hàng đã tăng 46,4% so với cùng kỳ, ở mức 2.707 tỷ đồng và kéo lùi lợi nhuận trước thuế. Chi phí dự phòng của MB đi lên trong bối cảnh số dư nợ xấu tăng 56% chỉ sau ba tháng.

Kêt quả kinh doanh quý I của MB. 

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của MB đạt 900.647 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 0,7%, lên 615.317 tỷ đồng. Sự sụt giảm trong tổng tài sản do số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều đi xuống.

So với cuối năm 2023, số dư chứng khoán kinh doanh mà MB nắm giữ đã giảm từ 44.251 tỷ đồng xuống 30.566 tỷ đồng. Phần lớn chứng khoán kinh doanh mà MB đang nắm giữ là chứng khoán nợ. Số dư chứng khoán đầu tư cũng giảm gần 10.000 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, tiền gửi khách hàng tại MB đã giảm 1,5%, phát hành giấy tờ có giá giảm gần 19%.

Sau ba tháng, số dư nợ xấu tại MB đã tăng 56% lên 15.294 tỷ đồng ở cả ba nhóm nợ. Trong đó, nhiều nhất là nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn), tăng từ 2.889 tỷ đồng và cuối năm 2023 lên 6.048 tỷ đồng vào cuối quý I/2024.

Tỷ lệ nợ xấu của MB theo đó cũng tăng từ 1,6% lên 2,49%, trong khi tỷ lệ bao phủ giảm xuống dưới 100% (đạt 80,1% vào cuối quý I/2024). 

 

Tính đến cuối quý I/2024, số lượng nhân viên của MB là 16.326 người, nhích nhẹ so với cuối năm 2023. Chi phí trung bình cho một nhân viên trong quý I/2024 giảm 4,2% so với cùng kỳ xuống 42,4 triệu đồng/người/tháng.

Minh Quang