Doanh nghiệp

Lợi nhuận REE giảm nhưng vẫn vượt xa kế hoạch năm

10:39 | 03/02/2020

Chia sẻ

Mặc dù lợi nhuận cả năm 2019 đạt 1.720 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kì, tuy nhiên kết quả này vẫn vượt 17% mục tiêu đề ra của REE trong 2019.
Lợi nhuận REE giảm nhưng vẫn vượt xa kế hoạch năm - Ảnh 1.

Năm vừa rồi, REE tăng cường đầu tư vào Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

Doanh thu quí IV của CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) giảm 19% so với cùng kì, lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn ở mức 23% còn 297 tỉ đồng.

Về cơ cấu, doanh thu ở cả ba mảng kinh doanh chính của REE đều sụt giảm, trong đó doanh thu cơ điện lạnh giảm 18%, doanh thu bất động sản giảm 21% và doanh thu hạ tầng điện nước giảm 18%. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kì tăng gần 3 lần, chủ yếu đến từ việc thanh lý các khoản đầu tư (thu về 70 tỉ đồng), ngoài ra lãi tiền gửi và cổ tức được nhận cũng tăng. 

Chi phí lãi vay tăng thêm 70%, đạt mức 107 tỉ đồng. Lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết vẫn duy trì ở mức cao, 323 tỉ đồng. Chi phí hoạt động không biến động đáng kể. 

REE đạt mức lãi ròng 477 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kì, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 449 tỉ đồng. 

Theo lý giải từ phía công ty, lợi nhuận mảng hạ tầng điện nước trong quí IV giảm 74 tỉ đồng, chủ yếu do cùng kì năm ngoái REE thực hiện hoàn nhập dự phòng 66 tỉ đồng (năm nay chỉ 2,5 tỉ đồng). Bên cạnh đó, lợi nhuận của các công ty thủy điện cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình thủy văn không thuận lợi.

Cả năm 2019, công ty đạt doanh thu thuần 4.889 tỉ đồng, giảm 4%; lợi nhuận từ liên doanh, liên kết 907 tỉ đồng, giảm 9%. Những yếu tố này góp phần khiến cho lợi nhuận sau thuế đạt 1.720 tỉ đồng, giảm 9%. 

Tuy doanh thu không đạt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận lại vượt mục tiêu đề ra hơn 17%. 

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của REE đạt mức 19.619 tỉ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là đầu tư vào tài sản cố định và công ty liên kết, liên doanh, trong đó có CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh và CTCP Cấp nước Khánh Hòa. 

Trong năm 2019, nợ phải trả của REE cũng tăng tới 53%, đạt mức trên 8.500 tỉ đồng. Phần tăng này chủ yếu đến từ các khoản vay dài hạn, nợ dài hạn tăng 2,3 lần lên mức 4.740 tỉ đồng (trong đó có 2.318 tỉ đồng trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF - một quĩ tín thác của ADB). 

Đông A