Nhà đất

Lợi nhuận quí III/2019 LDG giảm 43%, dòng tiền kinh doanh thuần âm hơn 630 tỉ đồng

13:54 | 18/10/2019

Chia sẻ

LDG vừa công bố kết quả kinh doanh quí III/2019 với lợi nhuận giảm 43% so với cùng kì, đạt 150 tỉ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm ở quí thứ ba liên tiếp, âm gần 632 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019 của CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) cho thấy, do giảm 167 tỉ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khác nên doanh thu chung trong quí III của LDG giảm 27% về 324 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của công ty cũng giảm mạnh so với cùng kì do ở quí III/2018, LDG có hơn 49 tỉ đồng từ thanh lí đầu tư dài hạn.

Kết quả, LDG báo giảm lãi về 150 tỉ đồng trong quí III/2019, tương ứng giảm 43% so với cùng kì.

Lũy kế 9 tháng đầu, doanh thu và lợi nhuận của LDG lần lượt tăng trưởng 12% và 26%, đạt 679 tỉ đồng và 348 tỉ đồng. So với kế hoạch đề ra, LDG đã thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

LDG-KQKD

Kết quả kinh doanh hợp nhất quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của LDG.

Tính đến cuối kì kế toán quí III/2019, qui mô tài sản của LDG mở rộng 20% so với đầu năm, ghi nhận 5.848 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn là phải thu ngắn hạn chiếm 2.334 tỉ đồng (40%) và hàng tồn kho gần 2.129 tỉ đồng (36%).

Trong đó, công ty có hơn 521 tỉ đồng phải thu tại CTCP Bắc Phước Kiển, Sao Vàng Tây Đô, khách hàng cá nhân mua đất nền tại các dự án Viva Park, The Viva City, Viva Square và 1.538 tỉ đồng phải thu ngắn hạn khác.

Trong hạng mục hàng tồn kho của LDG, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 9 dự án chiếm giá trị lớn nhất, vượt 1.808 tỉ đồng.

LDG-hang-ton-kho

Chi tiết hàng tồn kho của LDG. Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của LDG.

Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận âm gần 632 tỉ đồng (cùng kì ghi nhận hơn 74 tỉ đồng). Đây cũng là quí thứ ba liên tiếp LDG có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm (quí I âm 564 tỉ đồng, quí II âm 651 tỉ đồng).

Liên quan đến việc dòng tiền liên tục âm trong ba quí gần đây, tại sự kiện diễn ra vào ngày 1/10 vừa qua, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG cho biết, công ty phải mở rộng quĩ đất và thực hiện M&A các dự án.

LDG-dong-tien

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LDG tiếp tục âm ở quí thứ ba liên tiếp. Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của LDG.

Nguyên Ngọc