|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lộc Trời (LTG) muốn lùi thời hạn niêm yết HOSE tới 2025

11:43 | 28/03/2022
Chia sẻ
Lộc Trời sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua lùi thời gian niêm yết chậm ba năm so với kế hoạch ban đầu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022. Theo đó, LTG dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2022 vào ngày 14/4 theo hình thức họp trực tuyến với hai điểm cầu tại tỉnh An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Theo tờ trình, LTG lên kế hoạch đạt mức lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 400 tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm 2021. Định hướng năm nay, công ty tiếp tục hướng đến sản xuất và cung ứng ổn định các loại nông sản và sản phẩm công nghiệp chất lượng cao.

 Ảnh: Lộc Trời.

Ngoài ra, LTG cũng trình ĐHĐCĐ về việc gia hạn niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) sang năm 2025, điều kiện đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận - chậm hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, công ty đề ra mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tương ứng là 1% và 0,1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất theo báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán.

Tỷ lệ trích thưởng của Hội đồng quản trị, lãnh đạo chủ chốt năm 2022 sẽ là 10%, 15% hoặc 20% nếu tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ hoạt động kinh doanh so với năm 2021 tương ứng tăng 0 – 10%, 10 – 20% hoặc trên 20%.

Vào cuối tháng 2/2022, Syngenta, nhà cung cấp lớn thuốc bảo vệ thực vật và giống cho LTG, chính thức ngừng hợp tác với LTG do hợp đồng hết hạn. Doanh nghiệp đánh giá việc này có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mảng bảo vệ thực vật và giống của công ty.
 
Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của LTG đạt 10.224 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty và tăng 36% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 418 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm ngoái.

T.Đan