Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 8/2018

12:00 | 09/08/2018

Chia sẻ

VietBank có sự điều chỉnh tăng lãi suất các khoản tiền gửi có kỳ hạn 9 - 18 tháng từ cuối tháng 7 và tiếp tục duy trì đến đầu tháng 8. Mức lãi suất cao nhất đối với tiết kiệm thông thường là 7,9%/năm ở kỳ hạn 36 tháng là là 8,3% đối với tiết kiệm tích tài 36 tháng.
lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 82018 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng MBBank mới nhất tháng 8/2018
lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 82018
Ngân hàng Việt nam Thương Tín (Ảnh: VietBank)

Theo biểu lãi suất ngân hàng đối với tiền gửi tiết kiệm được điều chỉnh vào cuối tháng 7 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank), lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 9 - 18 tháng được tăng thêm 0,1% - 0,2%/năm.

Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng ở mức 0,3%/năm (kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần) và 0,6%/ năm (kỳ hạn 3 tuần).

Các khoản tiết kiệm truyền thống có kỳ hạn 1 tháng - 2 tháng có lãi suất 5,4%/năm; kỳ hạn từ 3 -5 tháng có lãi suất 5,5%/năm.

Bắt đầu từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có sự chênh lệch rõ rệt từ 7,1% trở lên. Cụ thể, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng là 7,1%/năm; 7 tháng là 7,2%/năm; từ 8 tháng là 7,3%/năm.

Lãi suất kỳ hạn từ 9 - 11 tháng là 7,55%/năm; 12 tháng là 7,6%/năm; 13 tháng là 7,7%/năm; 15 tháng là 7,75%/năm; 18 tháng là 7,8%/năm bằng với mức gửi 24 tháng.

Mức lãi suất cao nhất đối với tiết kiệm truyền thống là 7,9%/năm áp dụng với kỳ hạn 36 tháng.

Bảng lãi suất tiết kiệm truyền thống của VietBank ngày 9/8/2018

lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 82018
Biểu lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng tại ngày 09/08/2018. Nguồn: VietBank

Ngoài ra, VietBank còn một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm tích tài, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm online,... Trong đó lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tích tài kỳ hạn 36 tháng lĩnh lãi năm.

lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 82018
Nguồn: VietBank

Xem thêm

Trúc Minh