Tài chính

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 3/2019

16:31 | 29/03/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng TPBank trong tháng 3 là 8,6%/năm dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng với kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ trên 100 tỉ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)

Đối với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi cuối kì có lãi suất dao động trong khoảng từ 1 - 8,6%.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1, 2, 3 tuần có cùng lãi suất 1%/năm.

Các kì hạn 1, 2 và 3 tháng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,25%, 5,35% và 5,45%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng là 6,1%/năm; kì hạn 9 tháng là 6,4%/năm; kì hạn 12 tháng 8,2%/năm; kì hạn 18 tháng là 6,9%/năm; kì hạn 36 tháng là 7,3%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 24 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8,6%/năm.

Tuy nhiên, với kì hạn 12 và 24 tháng, điều kiện để được áp dụng mức lãi suất như thông báo là khoản tiền gửi phải từ 100 tỉ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.

Khi người gửi tiền có nhu cầu tất toán khoản tiết kiệm trước hạn, lãi suất áp dụng là không kì hạn, có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn.

Bên cạnh đó, TPBank có thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất công bố đối với một số khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định theo từng kì hạn.

Các khoản tiền gửi không kì hạn của cá nhân hưởng cùng mức lãi suất là 0,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng cá nhân tại 29/3/2019

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 1.

Nguồn: Website TPBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi cuối kì có mức lãi suất dao động trong khoảng từ 1% - 6,8%. Tiếp tục không đổi so với các tháng trước.

Theo đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn 1 – 3 tuần là 1%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng được TPBank huy động với mức lãi suất lần lượt là 4,7%/năm; 4,9%/năm; 5%/năm; 5,5%/năm và 5,7%/năm.

Kì hạn 364 ngày có mức lãi suất là 6,2%/năm.

Kì hạn 18 tháng có mức lãi suất là 6,35%/năm; 24 tháng là 6,45%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất đang được TPBank áp dụng là 6,8%/năm dành cho cho kì hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp khảo sát tại 29/3/2019

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Website TPBank

Mạnh Đức