Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 3/2019 giảm tại một số kì hạn

20:16 | 13/03/2019

Chia sẻ

Trong tháng 3, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn. Mức lãi suất cao nhất hiện tại là là 7,1%/năm dành cho sản phẩm tiết kiệm phát lộc online tại các kì hạn từ 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 3/2019 giảm tại một số kì hạn - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Lãi suất Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong tháng 3/2019 giảm nhẹ so với tháng 2 tại một số kì hạn.

Theo đó, đối với sản phẩm tài khoản phát lộc (gói sản phẩm được hưởng lãi suất cao nhất) dành cho khách hàng thường, lãi suất tiết kiệm dao động từ 5 – 6,9%/năm. Lãi suất tăng dần theo số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên.

Đặc biệt đối với kì hạn 3 tháng và 6 tháng, Techcombank chia làm hai loại lãi suất riêng biệt. Loại lãi suất thông thường và lãi suất đặc biệt. Loại lãi suất đặc biệt áp dụng với các khoản tiền gửi mở mới cho khách hàng từ đủ 50 tuổi trở lên.

Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, mức lãi suất đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 5%/năm (giảm 0,1 điểm % so với tháng trước); kì hạn 3 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 5,1%/năm và 5,3%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt.

Tiền gửi kì hạn 4 và 5 tháng đang có mức lãi suất huy động là 5,1%/năm.

Kì hạn 6 tháng (đối với khách hàng thông thường) là 5,9%/năm (giảm 0,3 điểm % so với tháng 2) và 6,1%/năm đối với khách hàng được hưởng mức lãi suất đặc biệt (giảm 0,8 điểm % so với tháng 2); kì hạn 7 - 8 tháng là 6%/năm; kì hạn từ 9 - 11 tháng là 6,1%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 12 tháng, 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 6,7%/năm.

Các kì hạn từ 13 tháng đến 20 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 6,6%/năm (giảm 0,1 điểm %).

Mức lãi suất cao nhất cho khách hàng thường là 6,9%, áp dụng cho tiền gửi các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng với số tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên.

Đối với khách hàng ưu tiên, mức lãi suất áp dụng với mỗi kì hạn đều cao hơn 0,1%/năm so với khách hàng thường.

Theo đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở hình thức Tiết kiệm phát lộc là 7%/năm áp dụng với các khách hàng ưu tiên tại các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng và số tiền gửi trên 3 tỉ đồng.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank - Sản phẩm phát lộc tại ngày 13/3/2018

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 3/2019 giảm tại một số kì hạn - Ảnh 2.

Nguồn: Website Techcombank

Đáng chú ý, đối với sản phẩm tiết kiệm online,Techcombank đang áp dụng mức lãi suất cao hơn so với mức gửi tại quầy thông thường. Mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi tiết kiệm phát lộc online là 7,1% áp dụng cho các kì hạn từ 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng (giảm 0,1 điểm % so với tháng 2).

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank - Sản phẩm tiết kiệm online tại ngày 13/3/2018

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 3/2019 giảm tại một số kì hạn - Ảnh 3.

Nguồn: Website Techcombank

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 3/2019Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 3/2019 Lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất tháng 3/2019 là 8,6%/nămLãi suất ngân hàng VPBank cao nhất tháng 3/2019 là 8,6%/năm Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 3/2019Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 3/2019

Mạnh Đức