Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 8/2020

16:04 | 13/08/2020

Chia sẻ

Tháng 8/2020, biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dao động trong khoảng từ 3,1%/năm - 5,8%/năm dành cho tiền gửi tiết kiệm tại quầy và online có kì hạn từ 1 tháng - 60 tháng.

Trong tháng 8, lãi suất tiền gửi có kì hạn dành cho khách hàng cá nhân, lãi trả cuối kì của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) không đổi so với biểu lãi suất đầu tháng 7 được áp dụng trong phạm vi từ 0,2%/năm đến 5,8%/năm.

Cụ thể, các kì hạn dưới 1 tháng được niêm yết cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng đối với các khoản tiền gửi kì hạn 1 tháng là 3,1%/năm; 2 tháng là 3,2%/năm; kì hạn 3 tháng là 3,5%/năm, 4 tháng và 5 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 3,7%/năm; 6 tháng 4,2%/năm; 9 tháng là 4,4%/năm; 12 tháng là 5,1%/năm; 18 tháng và 24 tháng đồng loạt ấn định là 5,2%/năm, 36 tháng và 60 tháng cùng niêm yết ở mức là 5,4%/năm.

Còn tại hình thức tiết kiệm online, khung lãi suất áp dụng cao hơn từ 0,1 đến 0,4 điểm % so với tiết kiệm tại quầy. Và trong tháng 8 này, ngân hàng Shinhan Bank tiếp tục không áp dụng lãi suất cho hình thức tiết kiệm online đối với kì hạn 4 tháng và 5 tháng.

Theo đó, mức lãi suất cao nhất hiện nay được niêm yết là 5,8%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online tại kì hạn 36 tháng và 60 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 8

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Shinhanbank

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động tại Shinhan Bank vẫn được duy trì dao động từ 0,2 đến 5,4%/năm tùy theo kì hạn gửi. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm online được áp dụng biểu lãi suất tương tự nhau.

Cụ thể, các kì hạn dưới 1 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 0,2%/năm; lãi suất huy động kì hạn 1 tháng là 3,1%/năm; 2 tháng là 3,2%/năm; 3 tháng là 3,4%/năm; 4 tháng và 5 tháng là 3,6%/năm; 6 tháng 4,1%/năm; 9 tháng là 4,3%/năm; 12 tháng là 4,6%/năm; 18 tháng là 4,9%/năm; 24 tháng là 5,2%/năm; kì hạn 36 tháng và 60 tháng có cùng mức lãi suất áp dụng là 5,4%/năm.

Riêng các kì hạn 4 tháng và 5 tháng, lãi suất tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm online tiếp tục không được triển khai trong tháng 8 này. Còn kì hạn 60 tháng được triển khai trở lại và được niêm yết lãi suất tương tự như hình thức tiết kiệm tại quầy.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp mới nhất tháng 8/2020

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Shinhanbank

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn, Shinhan Việt Nam áp dụng lãi suất không kì hạn của ngân hàng tại thời điểm rút tiền và dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.

Với tiền gửi thanh toán, ngân hàng áp dụng mức lãi suất 0,05%/năm cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, giảm 0,05 điểm % so với thời điểm đầu tháng 5

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi thông thường, ngân hàng cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như Tiền gửi tích lũy, Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà...

Quỳnh Hương