|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng scb

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở một số kì hạn

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở một số kì hạn

Trong tháng 12, lãi suất huy động của SCB có sự thay đổi so với tháng trước. Sản phẩm tiền gửi Đắc Lộc Phát vẫn có mức lãi suất cao nhất 8,55%/năm áp dụng kì hạn cho 36 tháng.
Tài chính -09:52 | 07/12/2019
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 11/2019 cao nhất 8,55%

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 11/2019 cao nhất 8,55%

Trong tháng 11, sản phẩm tiền gửi Đắc Lộc Phát của SCB vẫn có lãi suất huy động cao nhất 8,55%/năm áp dụng cho 36 tháng.
Tài chính -08:39 | 04/11/2019
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2019: Lãi suất tiền gửi thông thường cao nhất 7,75%

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2019: Lãi suất tiền gửi thông thường cao nhất 7,75%

Trong tháng 10/2019, SCB tiếp tục triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. Trong đó, sản phẩm tiền gửi thông thường vẫn có lãi suất huy động cao nhất 7,75% cho ì hạn 36 tháng.
Tài chính -11:56 | 02/10/2019
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 9/2019: Cao nhất là 8,55%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 9/2019: Cao nhất là 8,55%/năm

Trong tháng 9/2019, SCB triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất cao nhất là 8,55%/năm áp dụng đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát.
Tài chính -17:39 | 04/09/2019
Lãi suất ngân hàng SCB cao nhất tháng 8/2019 là 8,55%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB cao nhất tháng 8/2019 là 8,55%/năm

Trong tháng 8/2019, SCB triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất cao nhất là 8,55%/năm áp dụng đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát.
Tài chính -11:44 | 05/08/2019
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 7/2019 cao nhất là 8,55%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 7/2019 cao nhất là 8,55%/năm

Trong tháng 7/2019, lãi suất tiền gửi cao nhất tại SCB là 8,55%/năm dành cho khách hàng cá nhân áp dụng đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát.
Tài chính -08:33 | 02/07/2019
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 6/2019: Lãi suất cao nhất lên tới 8,55%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 6/2019: Lãi suất cao nhất lên tới 8,55%/năm

Tham gia sản phẩm tiết kiệm Đắc lộc phát với số tiền tối thiếu 50 triệu đồng ở các kì hạn dài 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, khách hàng sẽ nhận mức lãi suất cao nhất là 8,55%/năm. Với khách hàng VIP Diamond trên 40 tuổi, lãi suất thực nhận cao nhất là 8,73%/năm.
Tài chính -10:51 | 04/06/2019
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 4/2019 cao nhất là 8,55%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 4/2019 cao nhất là 8,55%/năm

Trong tháng 4/2019, mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại SCB là 8,55%/năm dành cho khách hàng cá nhân áp dụng đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát.
Tài chính -08:11 | 04/04/2019
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 3/2019 cao nhất là 8,65%/năm

Trong tháng 3/2019, SCB triển khai 6 sản tiền gửi tiết kiệm với mức lãi cao nhất là 8,65%/năm dành cho khách hàng cá nhân áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.
Tài chính -11:37 | 04/03/2019
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 2/2019 cao nhất là 8,65%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 2/2019 cao nhất là 8,65%/năm

Trong tháng 2/2019, SCB triển khai 6 sản tiền gửi tiết kiệm với mức lãi cao nhất là 8,65%/năm dành cho khách hàng cá nhân áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm online và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.
Tài chính -15:31 | 11/02/2019
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 1/2019 cao nhất là 8,65%/năm

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 1/2019 cao nhất là 8,65%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng SCB trong tháng 1/2019 dành cho khách hàng cá nhân là 8,65%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm online và tiết kiệm Đắc Lộc Phát.  
Tài chính -14:00 | 05/01/2019
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 12/2018

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 12/2018

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng SCB trong tháng 12 dành cho khách hàng cá nhân là 7,75%/năm áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.  
Tài chính -09:43 | 19/12/2018
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 11/2018

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 11/2018

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng SCB trong tháng 11 dành cho khách hàng cá nhân là 7,75%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.
Tài chính -22:55 | 20/11/2018
Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2018

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 10/2018

Mức lãi suất ngân hàng SCB cao nhất là 7,75%/năm được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng.
Tài chính -18:26 | 02/10/2018

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã quen 'cưỡi bò tót', liệu có đủ bản lĩnh để 'leo lưng gấu'?

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã quen 'cưỡi bò tót', liệu có đủ bản lĩnh để 'leo lưng gấu'?
Ước tính khoảng 20 triệu người đã bắt đầu chơi chứng khoán trong đại dịch. Trong thị trường hỗn loạn hiện nay, một số người đang thay đổi chiến lược, số khác vội vã thoát thân.