|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng SCB tháng 6/2024 cao nhất 3,9%/năm

16:06 | 13/06/2024
Chia sẻ
Qua khảo sát, lãi suất huy động tại ngân hàng SCB không ghi nhận điều chỉnh mới trong tháng 6. Theo đó, 3,9%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được áp dụng trong tháng này ở cả hai hình thức tiết kiệm thông thường và online.

Lãi suất tiết kiệm thông thường tại ngân hàng SCB trong tháng 6/2024

Bước sang tháng mới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục áp dụng khung lãi suất dành cho hình thức tiết kiệm thông thường trong khoảng 1,6 - 3,9%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. Chi tiết như sau:

 Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Từ kỳ hạn 1 tháng đến 2 tháng, lãi suất tiền gửi tiếp tục được ngân hàng SCB ấn định ở mức 1,6%/năm, ổn định trong tháng mới.

Cao hơn, 1,9%/năm là lãi suất huy động chung cho các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng.

Tương tự, lãi suất tiết kiệm dành cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng cũng được giữ nguyên trong tháng này, ở mức 2,9%/năm.

Tại kỳ hạn gửi 12 tháng, lãi suất ngân hàng SCB niêm yết là 3,7%/năm. Cao nhất, 3,9%/năm là mức lãi suất mà SCB áp dụng cho khách hàng tại các kỳ hạn 15 - 36 tháng.

Riêng các khoản tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục không được triển khai lãi suất trong tháng này.

Bên cạnh đó, ngân hàng SCB cũng tiếp tục áp dụng nhiều hình thức lĩnh lãi khác với lãi suất linh hoạt gồm:

  • Lĩnh lãi hàng năm: 3,76 - 3,83%/năm.

  • Lĩnh lãi hàng 6 tháng: 3,66 - 3,82%/năm.

  • Lĩnh lãi hàng quý: 2,87 - 3,81%/năm.

  • Lĩnh lãi hàng tháng: 1,59 - 3,8%/năm.

  • Lĩnh lãi trước: 1,58 - 3,7%/năm.

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

 

 

 

 

0,01

 

Có kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

1 tháng

1,6

 

 

 

 

1,58

2 tháng

1,6

 

 

 

1,59

1,58

3 tháng

1,9

 

 

 

1,89

1,88

4 tháng

1,9

 

 

 

1,89

1,88

5 tháng

1,9

 

 

 

1,89

1,88

6 tháng

2,9

 

 

2,88

2,88

2,85

7 tháng

2,9

 

 

 

2,87

2,84

8 tháng

2,9

 

 

 

2,87

2,84

9 tháng

2,9

 

 

2,87

2,87

2,83

10 tháng

2,9

 

 

 

2,86

2,82

11 tháng

2,9

 

 

 

2,86

2,82

12 tháng

3,7

 

3,66

3,64

3,63

3,56

15 tháng

3,9

 

 

3,81

3,8

3,7

18 tháng

3,9

 

3,82

3,8

3,79

3,67

24 tháng

3,9

3,83

3,78

3,76

3,75

3,6

36 tháng

3,9

3,76

3,71

3,69

3,68

3,48

Nguồn: Ngân hàng SCB

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB trong tháng 6/2024

Tương tự, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB cũng ổn định trong tháng này. Theo đó, khung lãi suất tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1,6 - 3,9%/năm - tương đương với hình thức tiền gửi thông thường.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng ấn định tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6  - 11 tháng là 2,9%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 3,7%/năm.

Riêng các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 3,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn 31, 39 và 45 ngày, ngân hàng SCB triển khai mức lãi suất tiền gửi là 1,6%/năm.

KỲ HẠN

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

31, 39, 45 ngày

1,58

 

1,6

1 tháng

1,58

 

1,6

2 tháng

1,58

1,59

1,6

3 tháng

1,88

1,89

1,9

4 tháng

1,88

1,89

1,9

5 tháng

1,88

1,89

1,9

6 tháng

2,85

2,88

2,9

7 tháng

2,84

2,87

2,9

8 tháng

2,84

2,87

2,9

9 tháng

2,83

2,87

2,9

10 tháng

2,82

2,86

2,9

11 tháng

2,82

2,86

2,9

12 tháng

3,56

3,63

3,7

13 tháng

3,73

3,82

3,9

15 tháng

3,7

3,8

3,9

18 tháng

3,67

3,79

3,9

24 tháng

3,6

3,75

3,9

36 tháng

3,48

3,68

3,9

Nguồn: Ngân hàng SCB

Ngoài ra, các hình thức nhận lãi trước và lĩnh lãi hàng tháng cũng được triển khai trong tháng này với khung lãi suất tương ứng là 1,58 - 3,73%/năm và 1,59 - 3,82%/năm.

Song song đó, SCB vẫn tiếp tục triển khai một loạt sản phẩm huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, như tiền gửi thông thường 13 tháng, tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân,...

Minh Thư