|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở một số kì hạn

09:52 | 07/12/2019
Chia sẻ
Trong tháng 12, lãi suất huy động của SCB có sự thay đổi so với tháng trước. Sản phẩm tiền gửi Đắc Lộc Phát vẫn có mức lãi suất cao nhất 8,55%/năm áp dụng kì hạn cho 36 tháng.
scb-1_ckwu

Nguồn: SCB.

Trong tháng 12/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, ngân hàng đã có sự thay đổi lãi suất huy động so với tháng trước.

Đối với tiền gửi thông thường, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng ở mức 5%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng 11.

Lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm.

Tiền gửi kì hạn từ 6 đến 9 tháng vẫn đang được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm;  kì hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm. Trong khi, kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất là 7,7%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng đang áp dụng mức lãi suất 7,55%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11.

Đối với tiền gửi không kì hạn, SCB áp dụng mức lãi suất là 0,8%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng), giảm 0,2% điểm phần trăm.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 7/12:

ghee

Nguồn: SCB.

Đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát được SCB áp dụng cùng một mức lãi suất huy động 8,55%/năm cho các kì hạn gửi là 13, 15, 18 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối kì và định kì hàng tháng. Lãi suất huy động cho kì hạn 24, 36 tháng áp dụng mức 8,35%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11.

Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai cả phương thức trả lãi theo tháng đối với sản phẩm tiền gửi này với mức lãi suất là 8%/năm cho kì hạn 13, 15 và 18 tháng.

Tuy nhiên, mức lãi suất này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và qui định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 7/12:

ls-345

Nguồn: SCB

Ở tiền gửi tiết kiệm online, SCB áp dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi và mức lãi suất cao. 

Hiện, lãi suất huy động cuối kì của sản phẩm này với số dư dưới 1,5 tỉ đồng đang dao động trong khoảng 5% - 8,58%/năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5%/năm; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5%/năm. Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng áp dụng mức lãi suất là 5%/năm

Kì hạn 6 tháng có mức lãi suất huy động là 8,03%/năm, 7 tháng là 8,08%/năm, 8 tháng là 8,13%/năm, 9 tháng là 8,18%/năm, 10 tháng là 8,23%/năm, 11 tháng là 8,28%/năm và 12 tháng là 8,48%/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 13 tháng đến 18 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất 8,58%.

Thu Hoài