|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng oceanbank

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 10/2020 cao nhất là 7,4%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 10/2020 cao nhất là 7,4%/năm

Ghi nhận mới nhất, lãi suất ngân hàng OceanBank trong tháng này không đổi so với khảo sát vào hồi tháng trước. Lãi suất cao nhất được duy trì ở mức 7,4%/năm áp dụng cho các khoản tiết kiệm tại kì hạn 36 tháng.
Tài chính -15:15 | 12/10/2020
Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 9/2020

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 9/2020

Khảo sát lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất, ghi nhận nhiều kì hạn được điều chỉnh giảm lãi suất. Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện đang là 7,4%/năm, áp dụng tại kì hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -11:52 | 10/09/2020
Lãi suất ngân hàng Ocean Bank mới nhất tháng 8/2020

Lãi suất ngân hàng Ocean Bank mới nhất tháng 8/2020

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường tại ngân hàng Ocean Bank trong tháng 8/2020 tiếp tục được duy trì trong khoảng 0,45% - 7,4%/năm tại kì hạn 1 - 36 tháng, trả lãi vào cuối kì.
Tài chính -16:11 | 10/08/2020
Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,4%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,4%/năm

Tháng 7/2020, mức lãi suất ngân hàng OceanBank có sự điều chỉnh tăng tại một số các kì hạn từ 12 tháng trở lên với hình thức tiết kiệm tại quầy. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là 7,4%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm không phân biệt hình thức gửi tiền, tại kì hạn 36 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -15:22 | 10/07/2020
Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 6/2020: Cao nhất là 7,35%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 6/2020: Cao nhất là 7,35%/năm

Tháng 6/2020, mức lãi suất ngân hàng OceanBank có sự điều chỉnh giảm tại các kì hạn dưới 6 tháng. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là 7,35%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến, tại kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -10:47 | 09/06/2020
Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 5/2020: cao nhất là 7,35%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 5/2020: cao nhất là 7,35%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 5/2020 là 7,35%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, tại kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -15:55 | 12/05/2020
Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 4/2020: cao nhất là 7,5%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 4/2020: cao nhất là 7,5%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 4/2020 là 7,5%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, tại kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -15:28 | 16/04/2020
Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2020: cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2020: cao nhất là 7,9%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 3/2020 là 7,9%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, tại kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -08:11 | 13/03/2020
Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 2/2020: cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 2/2020: cao nhất là 7,9%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 2/2020 là 7,9%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, tại kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -08:09 | 05/02/2020
Lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 1/2020 là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 1/2020 là 7,9%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 1/2020 là 7,9%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, tại kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -08:29 | 18/01/2020
Lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 12/2019 là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 12/2019 là 7,9%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 12/2019 là 7,9%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, có kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -18:21 | 13/12/2019
Lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 11/2019 là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 11/2019 là 7,9%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 11/2019 là 7,9%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, có kì hạn 12 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -07:38 | 05/11/2019
Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 10/2019 là 7,9%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 10/2019 là 7,9%/năm

Trong tháng 10/2019, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại OceanBank là 7,9%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, lãi trả cuối kì tại kì hạn 12 tháng.
Tài chính -08:23 | 16/10/2019
Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 9/2019 là 7,9%/năm

Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất tháng 9/2019 là 7,9%/năm

Trong tháng 9/2019, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại OceanBank là 7,9%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến, lãi trả cuối kì tại kì hạn 12 tháng.
Tài chính -09:12 | 13/09/2019
Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2019

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2019

Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 3/2019 là 7,5%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kì hạn 13 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -11:20 | 27/03/2019
Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.