Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank cập nhật tháng 6/2021

16:45 | 10/06/2021

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng OceanBank trong tháng này tiếp tục không đổi, duy trì trong phạm vi 3,3%/năm - 6,6%/năm đối với khách hàng cá nhân và 2,8%/năm - 4,6%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.
Lãi suất ngân hàng OceanBank cập nhật tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Bước sang tháng 6, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi áp dụng với hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân áp dụng tại quầy và qua kênh online được triển khai tương tự nhau, cùng dao động trong khoảng 3,3%/năm đến 6,6%/năm với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm được nhận lãi suất tùy thuộc vào kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết lần lượt là 3,3%/năm và 3,4%/năm. Tại kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng, ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất là 3,5%/năm.

Tiền gửi tại hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng được duy trì với lãi suất 5,3%/năm. Tiếp đó tại kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng cũng được ấn định cùng mức lãi suất là 5,4%/năm. OceanBank huy động tiền gửi với lãi suất lần lượt là 5,5%/năm và 5,8%/năm tương ứng với hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng.

Lãi suất ngân hàng ghi nhận được ở mức 6,1%/năm áp dụng tại cả hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Tiếp đó, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 15 tháng duy trì ở mức 6,25%/năm.

Tại các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, OceanBank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,6%/năm cho cả ba kỳ hạn gửi này.

Trường hợp khách hàng gửi tiền trong thời gian ngắn 1 - 3 tuần được áp dụng lãi suất khá thấp là 0,2%/năm. Lãi suất không kỳ hạn cũng được ấn định cùng mức 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

1 tuần

0,2

0,2

2 tuần

0,2

0,2

3 tuần

0,2

0,2

01 tháng

3,3

3,3

02 tháng

3,4

3,4

03 tháng

3,5

3,5

04 tháng

3,5

3,5

05 tháng

3,5

3,5

06 tháng

5,3

5,3

07 tháng

5,3

5,3

08 tháng

5,4

5,4

09 tháng

5,4

5,4

10 tháng

5,5

5,5

11 tháng

5,8

5,8

12 tháng

6,1

6,1

13 tháng

6,1

6,1

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,6

6,6

24 tháng

6,6

6,6

36 tháng

6,6

6,6

Nguồn: OceanBank

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong tháng này cũng tiếp tục không đổi. Trong thời gian triển khai huy động vốn 1 - 24 tháng, doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm khi gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với các kỳ trả lãi khác, OceanBank áp dụng lãi suất thấp hơn, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ nhận lãi suất từ 2,72%/năm đến 4,39%/năm; lĩnh lãi hàng tháng hưởng lãi suất từ 2,79%/năm đến 4,5%/năm và lĩnh lãi hàng quý hưởng lãi suất từ 4,42%/năm đến 4,52%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,1

 

 

 

Over Night

0,1

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,8

2,72

 

 

02 tháng

2,8

2,72

2,79

 

03 tháng

3

2,91

2,99

 

04 tháng

3

2,91

2,98

 

05 tháng

3

2,91

2,98

 

06 tháng

3,5

3,38

3,47

 

07 tháng

3,5

3,38

3,47

 

08 tháng

3,5

3,38

3,46

 

09 tháng

3,6

3,47

3,55

 

10 tháng

3,6

3,47

3,55

 

11 tháng

3,6

3,47

3,54

 

12 tháng

4,6

4,39

4,5

4,52

24 tháng

4,6

4,39

4,4

4,42

Nguồn: OceanBank

Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Ngọc Mai