Tài chính

Lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 4/2021

17:19 | 09/04/2021

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á trong tháng 4 giảm tại tất cả các kỳ hạn gửi. Biểu lãi suất ngân hàng đang được triển khai trong khoảng từ 3,4%/năm đến 6,3%/năm, trả lãi cuối kỳ.

Khảo sát ngày 9/4, biểu lãi suất ngân hàng Đông Á có nhiều thay đổi so với lãi suất đã ghi nhận được vào đầu tháng 3. Lãi suất Tiết kiệm bằng VND trả lãi cuối kỳ được áp dụng ở mức từ 3,4%/năm đến 6,3%/năm. Ngân hàng Đông Á áp dụng mức lãi suất này theo khung 365 ngày/năm.

Trong đó, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 1 - 5 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm % từ mức 3,6%/năm xuống còn 3,4%/năm trong tháng này. Tiếp đó kỳ hạn 6 - 8 tháng tiếp tục giảm 0,2 điểm %, niêm yết ở mức 5,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 9 - 11 tháng được huy động ở mức 5,5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng có lãi suất được niêm yết lần lượt là 5,8%/năm và 6,3%/năm. Tiếp đó tiền gửi tại 3 kỳ hạn dài nhất 18, 24 và 36 tháng có cùng lãi suất 6,1%/năm. Có thể thấy lãi suất tiết kiệm tại tất cả các kỳ hạn này đều thấp hơn 0,2 điểm % so với đầu tháng trước.

Tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần có chung lãi suất không đổi được ấn định ở mức 0,2%/năm.

Với hình thức lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng sẽ được áp dụng lãi suất từ 3,4%/năm đến 6,11%/năm. Tiền gửi lĩnh lãi hàng quý được huy động với lãi suất trong khoảng từ 5,27%/năm đến 5,88%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn gửi.

Ngoài ra, Ngân hàng Đông Á cũng có mức tính lãi suất theo khung 360 ngày/năm được quy đổi tương đương theo công thức: (lãi suất theo khung 1 năm là 365 ngày/365)*360.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á với tiền gửi tiết kiệm VND

Lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Đối với kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ được công thêm biên độ lãi suất khi gửi số tiền lớn. Đặc biệt với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở tại kỳ hạn 13 tháng khách hàng sẽ được cộng thêm đến 0,5 điểm % lãi suất, tính theo lãi suất hiện tại sẽ là 5,8%/năm.

Tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên lĩnh lãi cuối kỳ còn lại, khách hàng cũng sẽ được công thêm biên độ lãi suất từ 0,1 - 0,16 điểm % tùy thuộc vào số tiền gửi tiết kiệm. 

Biên độ cộng lãi suất ngân hàng Đông Á

Lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Bên cạnh gói tiết kiệm VND, Ngân hàng Đông Á còn triển khai một số sản phẩm huy động tiền gửi khác như: Tiết kiệm Silk+, Tiết kiệm Ưu việt, Tiết kiệm Trường An, Tiền gửi có kỳ hạn...

Ngọc Mai